Dat alles dit keer goed zal gaan is niet evident: oorspronkelijk had de verbouwing van het iconische gebouw van de Erasmus Universiteit al in 2018 moeten plaatsvinden. Maar hoge marktprijzen gooiden roet in het eten: het enige bod dat de universiteit van een aannemer kreeg was ver boven het maximale budget. Kort daarna moest het in 1968 geopende gebouw lange tijd grotendeels dicht, vanwege problemen met de brandveiligheid en een legionellabesmetting.

‘Heel spannend’

Nu besteedt de universiteit het project opnieuw aan. Quanz is optimistisch, al is het nog even ‘heel spannend’. “We zitten nu midden in het aanbestedingstraject. Het ziet er gunstig uit, maar je weet natuurlijk nooit.” Ook moet er eerst nog gesproken worden over allerlei details en het vooraf in kaart brengen van risico’s. “We hopen in mei een contract te tekenen”, vertelt het afdelingshoofd van Real Estate, dat al jaren bij het Tinbergenproject betrokken is. “Het is echt een beetje mijn kindje.” Hoeveel de renovatie dit keer gaat kosten kan Quanz vanwege de lopende aanbesteding nog niet zeggen, wel dat het nog duurder wordt dan het bod van vijf jaar geleden.

De verstreken jaren hebben één groot voordeel: de oude plannen uit 2017 vormen nog steeds de basis voor de renovatie, maar zijn wel gemoderniseerd, mede dankzij lessen die de universiteit leerde bij de bouw van Polak, Langeveld en het sportgebouw. “Er is nu meer oog voor een werkomgeving die bevorderend is voor de mens, en dus komt er veel meer groen in het gebouw dan in de oorspronkelijke plannen”, vertelt Quanz. Op de artist impressions zijn inderdaad overal plantenbakken te zien.

Terras op het plein

Ook komen er meer doorkijkjes waardoor het gebouw een veel opener karakter krijgt. Er komt een grote ingang aan de Institutenlaan en als je daar naar binnen gaat kom je in een grote open ruimte terecht waarbij de twee verdiepingen erboven zijn opengebroken. Al het glas wordt vervangen door een beter isolerende variant en achter de schermen verandert er ook veel op het gebied van duurzaamheid. “Aan de techniek gaat gigantisch veel veranderen, er komen ledlampen en energiezuinige installaties.” De kantoren en onderwijsruimtes worden opener en flexibeler te gebruiken en krijgen de nieuwste audiovisuele apparatuur.

Aan de buitenkant zal het gebouw er ook wat anders uit gaan zien. Een deel van het restaurant aan de kant van het K.P. van der Mandeleplein wordt opengebroken en hersteld in de oorspronkelijke staat van 1968, daar komt een terras. Op het dak komt een nieuwe glazen verdieping, waarin een restaurant komt en ruimtes voor bijvoorbeeld symposia. En de doorgang richting het Theilgebouw wordt op het terreinniveau opengebroken, zodat je buitenlangs van de UB naar het plein kan lopen.

Bekijk hieronder artist impressions van het gerenoveerde Tinbergen:

Hoogleraarhoedjes

Tinbergen is een gemeentelijk monument en dus moesten de plannenmakers rekening houden met de Welstandscommissie, wat soms ook interessante historische feitjes opleverde. Quanz: “We wilden bijvoorbeeld de lage ramen boven in de doorgang naar Theil groter maken, voor meer lichtinval. Maar we werden teruggefloten door Welstand, want wat bleek? Dat hoorde helemaal bij het oorspronkelijke ontwerp. In 1968 was het zo dat de hoogleraren tijdens een plechtigheid vanuit Tinbergen door dat gangetje naar de Aula liepen, en dan zag je vanbuiten precies hun hoedjes achter die lage ramen voorbijkomen.”

Werkgroep bewaakt toegankelijkheid

Een ander thema dat nu een grotere prioriteit krijgt dan in 2017 is toegankelijkheid, of omgang met ‘mobiliteitsbeperking’ zoals Quanz het noemt. De universiteit kreeg veel kritiek op het nieuwe Langeveldgebouw van studenten en medewerkers met een functiebeperking, omdat dat dat gebouw op allerlei punten slecht toegankelijk was. De universiteit beloofde toen nieuw beleid, dat meegenomen zou worden in de plannen voor Tinbergen.

Quanz geeft aan dat er voor dit thema daarom nu veel meer aandacht is. “Er is een werkgroep, bestaande uit de architect, een externe expert toegankelijkheid, en medewerkers met kennis en ervaring op dit gebied (van Real Estate & Facilities en Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility (IDEA)), die hier vanaf het begin van het proces al bij betrokken zijn.” In de werkgroep zitten geen mensen met een functiebeperking.

De extra aandacht voor dit onderwerp heeft volgens Quanz onder andere geleid tot een hellingbaan voor rolstoelers, aanpassingen van de grootte van en de hoogte van de wasbakken in de mindervalidentoiletten. “Er komen bovendien genderneutrale toiletten”, vult Quanz aan. Niet overal, de meeste verdiepingen krijgen gescheiden mannen- en vrouwentoiletten, ‘zodat iedereen een keus heeft’.

Ponton in de vijver

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de laatste twee gebruikers van het gebouw – de redactie van Erasmus Magazine (EM verhuist naar het G-gebouw) en het restaurant Etude – ook vertrokken uit Tinbergen. In maart zullen campusbezoekers voor het eerst iets gaan zien van de renovatie. Dan worden er hekken geplaatst en de bouwplaats ingericht. In de vijver voor de Universiteitsbibliotheek komt een ponton te liggen die als brug gaat functioneren voor de benodigde vrachtwagens. In juni beginnen de werkzaamheden echt. De bedoeling is dat het gebouw in 2026 weer opengaat.

Tinbergen_2000

Eerder

Tinbergengebouw komende jaren gesloten

Het Tinbergengebouw op campus Woudestein blijft voorlopig gesloten. Uit onderzoek van de…