Nu staat de partij van Rob Jetten niet eens in de top-vier. VVD is de tweede partij met 17 zetels. Volt (9) en SGP (7) volgen. D66 moet het doen met slechts 6 zetels, als het aan de deelnemers aan de peiling ligt1.

Eenvandaag verkiezingsdebat – EFR – Ahoy – migratie – wilders pvv – jetten d66 – yesilguz vvd – omtzigt nsc – 5_20.11.2023_Daan Stam

Lees meer

Lijsttrekkers debatteren over internationale studenten, woningnood en klimaatbeleid bij debat in Ahoy

Tijdens het EFR/Eenvandaag-verkiezingsdebat kwamen verschillende studententhema’s naar…

Twijfels

Niet alle respondenten wisten al precies op welke partij ze woensdag gaan stemmen. 27 procent twijfelt nog tussen twee of meer partijen. Bij hen staat GroenLinks-PvdA het vaakst op het lijstje, waardoor het linkse blok nog kans maakt op 19 extra zetels. D66 mag ook nog hopen om op het laatste moment twijfelaars over de streep te trekken: die kunnen nog goed zijn voor tien extra zetels. Ook Volt staat nog vaak op het lijstje bij de twijfelaars.

Uit de peiling blijkt dat studenten minder vaak dan medewerkers op GroenLinks-PvdA stemmen: respectievelijk 21 tegenover 36 procent stemt op ze. VVD, SGP, en Forum voor Democratie doen het juist een paar procentpunt beter. Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt die het in de landelijke polls zo goed doet, kan bij beide groepen weinig potten breken: 3 procent onder zowel studenten als medewerkers. Het grootste verschil is zichtbaar bij de Partij voor de Dieren: slechts 1 procent van de studenten steunt de partij, tegenover 9 procent van de medewerkers.

Verkiezingsbord-verkiezingen Tweede Kamer-partijen posters_2_22nov2023_Esther Dijkstra

Lees meer

Wat partijen beloven voor studenten en het hoger onderwijs

Welke plannen hebben politieke partijen voor de student en de universiteit? Hoe willen ze…

Klimaat belangrijk onderwerp

Klimaat is veruit het belangrijkste onderwerp voor de studenten en medewerkers die meededen aan de peiling. Bij meer dan de helft speelt het onderwerp een rol bij het bepalen van hun stem. “Omdat we nu nog iets kunnen doen aan de verschrikkingen van de klimaatcrisis”, schrijft een BIJ1-stemmer bijvoorbeeld bij de open antwoorden.

Andere belangrijke onderwerpen zijn wonen (40 procent), asiel en migratie (32 procent), en bestaanszekerheid (30 procent). Voor meer dan een kwart zijn economie en gelijke kansen een belangrijk onderwerp. Ook belastingen, Europa en zorg worden vaak genoemd. Medisch-ethische kwesties completeren de top tien, dat onderwerp is vooral belangrijk voor ChristenUnie- en SGP-kiezers. “Religie speelt voor mij een grote rol, zo ben ik tegen euthanasie en abortus”, aldus een tweedejaars studente die op de SGP gaat stemmen.

Economiestudenten denken aan economie

Onder studenten en medewerkers die van plan zijn om GroenLinks-PvdA te stemmen, is klimaat het grote thema. 85 procent van hen noemt dat onderwerp. Ook gelijke kansen, bestaanszekerheid en wonen zijn belangrijk voor hen. Bij VVD-kiezers op de campus springen economie en asiel en migratie eruit.

Bij economiestudenten staat – hoe kan het ook anders – het onderwerp economie op één (samen met klimaat). “Belastingen vormen de kern van een goed functionerende samenleving”, schrijft een economiestudent die van plan is om op Nieuw Sociaal Contract te stemmen bijvoorbeeld. “Het verbeteren van het belastingstelsel is essentieel voor economische groei en bijvoorbeeld het waarborgen van bestaanszekerheid.” RSM-studenten vinden asiel en migratie het vaakst belangrijk. “Ik denk dat asiel en migratie de spuigaten uitlopen en deels de oorzaak zijn van de krappe woningmarkt”, vindt een eerstejaars RSM-studente die D66 gaat stemmen. En bij studenten van de ESSB staat klimaat juist bovenaan het lijstje.

Hoewel wonen en studieschulden niet bij de tien meest genoemde onderwerpen horen, komen ze vaak terug in de opmerkingen die respondenten konden achterlaten bij de enquête. “Als alleenstaande starter is het voor mij praktisch onmogelijk om een woning te vinden in de Randstad”, zegt een jonge medewerker. “Daarnaast ben ik flink benadeeld als onderdeel van de pechgeneratie en heb ik een studieschuld opgebouwd, wat mijn potentiële hypotheek ook niet ten goede komt.”

Stock illustratie verkiezing potlood groen verkiezingslijst stemmen_Bart Huijser

Lees meer

Hoe stemden politieke partijen over hoger onderwijs?

Veel politieke partijen spreken mooie woorden over het hoger onderwijs, maar hoe stemden…

Aan de peiling van EM, die liep van 9 tot 20 november, deden 382 medewerkers en studenten mee. 273 daarvan gaven aan student te zijn, verdeeld over alle faculteiten. Mannen zijn oververtegenwoordigd in de peiling: 237 respondenten gaf aan zich als man te identificeren, 137 als vrouw. Dat zou kunnen betekenen dat de peiling iets rechtser is uitgepakt, aangezien mannen over het algemeen iets rechtser zijn dan vrouwen. Partijen als de SGP en Forum hebben vaker zekere kiezers en komen in deze peiling daarom waarschijnlijk iets hoger uit (in de blauwe zetelverdeling in de grafiek) dan je zou mogen verwachten. Ook medewerkers zijn iets oververtegenwoordigd: ongeveer een kwart van de respondenten werkt op de universiteit.

  1. Onderaan dit artikel vind je de verantwoording en enkele opmerkingen over de representativiteit. ↩︎