Lastig en langzaam, zo verloopt de zoektocht voor de culturele verenigingen naar oefenruimtes op de campus, oordeelt Universiteitsraadslid Daemon Ferlucci. Hij is een van de aanjagers van de zoektocht. Als oudbestuurder van theatergroep WILDe en vice-voorzitter van de Erasmus Dance Society (EDS) heeft hij ervaren hoe lastig het is voor de verenigingen. “Het is altijd zoeken. Er is een vicieuze cirkel waar verenigingen moeite hebben met ruimte vinden omdat ze weinig budget hebben, daardoor niet kunnen groeien in ledenaantal en daarmee het budget klein blijft.” EDS valt onder sport en heeft als één van de weinige vaste faciliteiten, waardoor zij een veelvoud groter is dan andere cultuurverenigingen op de campus, verklaart Ferlucci.

Sportcentrum geen oplossing

Het universiteitsraadslid heeft het onderwerp op de agenda gekregen en probeert een oplossing te vinden voor de huidige problemen. Eén van de opties leek het oude sportgebouw, dat dankzij het nieuwe complex tegenover Hatta een nieuwe bestemming krijgt. Helaas bleek dat geen oplossing, aangezien er onder andere tentamens in zullen plaatsvinden. Nu die oplossing wegvalt, is de universiteitsafdeling Dienstenmanagement gestart met overzicht creëren in de zaak.

Ook Frederieke Hoitink, programmamanager bij Studium Generale, hoopt dat er oefenruimtes beschikbaar komen voor de verenigingen. “Dit probleem speelt al sinds ik hier 25 jaar geleden begon”, vertelt zij. De verenigingen vonden tijdelijke oplossingen bij externe partijen of bijvoorbeeld in het Erasmus MC, maar structurele voorzieningen op de campus zijn er nooit geweest. “Het Paviljoen is geweldig voor uitvoeringen, maar het is financieel niet haalbaar om die ruimte ook voor repetities in te zetten.”

Urgentie

De programmamanager heeft, ondanks het huidige probleem, begrip voor het uitblijven van een oplossing. Hoitink: “Je kan een orkest hier op de campus lastig kwijt door de omvang, en ook speelt geluidsoverlast een rol.” Het is volgens haar onmogelijk om een theatergroep of muzikanten naast een college in een zaaltje te zetten zonder dat het onderwijs verstoord wordt. Toch blijft ze zich inzetten voor de verenigingen: “Als je het met elkaar probeert moeten we iets kunnen vinden, dat lukte ook met The Living Room op de Erasmus Plaza. De urgentie die dat project had, zou wonderen doen voor de lastige situatie van de cultuurverenigingen.”

Die urgentie lijkt er nu te zijn, in ieder geval bij Daisy Zevenbergen van de afdelingen Dienstenmanagement. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het toewijzen van ruimtes aan de culturele verenigingen, en geeft aan dat er amper ruimte over is op de campus. Ook heeft zij meer details gevraagd aan de verenigingen. Zevenbergen: “Er is baat bij een overzicht van wat zij op welke momenten nodig hebben, zodat we gericht naar de oplossing kunnen zoeken. Het is ook niet altijd duidelijk wat de ‘officiële’ status is van de verenigingen, wat voor de lange termijn wel belangrijk is. Een vereniging die erkend is door de EUR heeft namelijk meer rechten dan externe partijen, en kan beter pleiten voor ruimte als er nieuwe gebouwen bijkomen.”

Zodra zij deze informatie uit de verenigingen ontvangt, zal de oplossing dus een stapje dichterbij komen. Toch is het duidelijk dat het nog even zal duren voor cultuur goede huisvesting zal vinden op de campus.

Coronamore

Lees meer

Korte film ‘Coronamore’: herkenbare momenten in verschillende kunstvormen

De culturele studentenverenigingen hebben een film gemaakt over romantiek tijdens corona.…