Dit studiejaar verwelkomden Nederlandse universiteiten bijna tachtigduizend internationale studenten; dat is 14 procent meer dan vorig jaar. Universiteiten willen al langer handvatten om de instroom ‘beheersbaar’ te kunnen maken en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Onderwijsinstellingen wachten al twee jaar op de goedkeuring van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid door de Eerste Kamer, maar dat werd controversieel verklaard bij de val van het kabinet.

minister Robbert Dijkgraaf bezoekt Erasmus MC_def

Lees meer

Collegevoorzitter vraagt minister Dijkgraaf hulp om studentengroei te beheersen

Kersvers minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf bezocht maandag…

Loopt uit de hand

De roep om actie werd geëchood tijdens het debat. “De instroom van internationale studenten blijft uit de hand lopen”, zei VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. Er moet volgens haar haast gemaakt worden met maatregelen, want de internationale studenten ‘komen er alweer aan’.

Harry van der Molen (CDA) wees op de verengelsing van het Nederlandse hoger onderwijs. Wat doet dat met de instroom van internationale studenten, vroeg hij zich af. “De verengelsing is de kip en de onbeheersbare instroom het ei”, was zijn eigen conclusie. “We kunnen niet elke keer klagen over de grote instroom van internationale studenten en dan denken dat de verengelsing van opleidingen daar niks mee te maken heeft.”

Onder controle

Minister Dijkgraaf benadrukte de ‘enorme voordelen van internationaal georiënteerd hoger onderwijs’, maar ook hij vindt dat de instroom beheersbaar moet blijven.

Dat kan nog even duren, waarschuwde hij. “De maatregelen waar we het over hebben zijn wettelijk gegronde maatregelen. Het slechte nieuws is dat er volgens mij niks te doen valt voor het aankomend studiejaar. Ik denk dat welke weg we ook kiezen; het nieuwe instrumentarium voor het eerst beschikbaar zal zijn voor het studiejaar 2023/2024.”

Banenmarkt-internationale-studenten-groot-Illustratie-Elzeline-Kooij-1

Lees meer

Oproep: help internationale studenten uit de brand

Door strikte regels, de coronacrisis en eenzaamheid raken internationale studenten in de…

Welzijn studenten

De komst van internationale studenten riep niet alleen weerstand op. Jeanet van der Laan (D66) toonde zich ‘heel enthousiast over de internationale blik van onze studenten, hogescholen en universiteiten’. Maar ze maakte zich net als de PvdA wel zorgen over het welzijn van de internationale studenten. Kan de minister niet in kaart brengen hoe het met ze gaat?

Dat wordt volgens de minister al voldoende onderzocht. Hij vindt wel dat ‘we sommige studenten een beetje aan het verwaarlozen zijn’. Dat komt volgens hem door de dubbele boodschap: kom hier naartoe, maar tegelijkertijd kunnen we een heleboel dingen niet leveren. “Daarom willen we dat denk ik in balans brengen.”