Voordat de middag zich vulde met presentaties van wetenschappers over hun onderzoek en samenwerkingen, maakte het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit van de gelegenheid gebruik om de penibele financiële positie van de universiteit naar voren te brengen.

Achterstallig onderhoud

De universiteit is voor het grootste deel van haar inkomen afhankelijk van het aantal studenten dat zich inschrijft, waardoor de universiteit onderhand ‘uit z’n voegen barst’, zo licht rector magnificus Annelien Bredenoord toe. “Wat mij is opgevallen in de eerste vier maanden van mijn functie is dat hier echt de Rotterdamse niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit heerst, en er weinig WO-in-Actie-geluiden zijn, maar dat dat niet betekent dat er niet veel achterstallig onderhoud is en de basis écht op orde moet worden gebracht.”

minister Robbert Dijkgraaf en college van bestuur EUR Brinksma Van Schoten Bredenoord
Minister Robbert Dijkgraaf met het Rotterdamse College van Bestuur. Beeld door: Levien Willemse

Collegelid Ellen van Schoten staafde de problemen van de universiteit met cijfers. Zo leed de EUR  in 2019, 2020 en 2021 een verlies en dat blijft ook dit jaar zo, omdat de universiteit het noodzakelijk vindt om te blijven investeren. En de vaste voet (het vaste bedrag dat een universiteit krijgt los van het aantal studenten, uitgedrukt in een percentage van het geheel) is voor de EUR het kleinst van alle universiteiten in Nederland, of daar wat aan kan gebeuren? Verder heeft de EUR een van de scheefste verhoudingen tussen studenten en medewerkers, ‘een verhouding die we niet willen zien’, benadrukt collegevoorziter Ed Brinksma.

Internationale studenten

Het aantal studenten groeit al jaren flink, deels doordat er veel internationale studenten naar Nederland komen, bleek maandag opnieuw uit cijfers over het aantal ingeschreven studenten. Die groei werd fijntjes onder de aandacht gebracht van de minister en zijn gevolg. “We hebben echt een instrument nodig om die groei te beheersen”, licht Brinskma verder toe. “We zijn er zeker niet voor om bijvoorbeeld opleidingen dicht te gooien voor internationals, want we willen juist die international classroom, maar we kunnen dat nu niet sturen”, vult rector Bredenoord aan.

Dijkgraaf hoorde alles aandachtig aan, en weet – als geen ander – waar de problemen van de universiteiten liggen en hij belooft daar komende regeerperiode wat aan te doen. De toegezegde 5 miljard in het regeerakkoord voor ’vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling’, gaat volgens de minister zeker ‘rust en ruimte brengen’. Hoe de puzzel verder gelegd wordt moet komende tijd blijken, maar die vermaledijde te kleine vaste voet van de EUR ligt daarbij zeker ook op tafel, aldus de minister.