Het ministerie kondigt de versoepeling aan in een nieuw ‘servicedocument’ voor het hoger onderwijs. Het gaat nadrukkelijk alleen om tentamens. Voor alle andere bijeenkomsten geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten.

In studieruimtes of de universiteitsbibliotheek hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden, maar geldt wel de maximale groepsgrootte van 75 studenten per afgesloten ruimte. Dat is ook het geval in de kantines en horecagelegenheden, tenzij die alleen zijn ingericht als afhaallocatie.

150920-096

Lees meer

Collegevoorzitter over heropening onderwijs: ‘Als je stap nu niet zet, wanneer dan wel?’

Een groot deel van het onderwijs kan vanaf het begin van het collegejaar weer op de…

Looproutes

Behalve bij massatentamens hoeven studenten onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel dragen ze mondkapjes op de gangen. Bij gezondheidsklachten moeten ze thuisblijven en zichzelf laten testen. De onderwijsinstellingen behoren te zorgen voor goede ventilatie en slimme looproutes.

Verder wil het ministerie dat het hoger onderwijs meehelpt met de voorlichting over zelftesten en vaccinatie. Studenten kunnen gratis zelftesten krijgen en ook mogen ze zich zonder afspraak laten vaccineren.

eline-rodenburg-6

Lees meer

Vanaf september mogen weer meer studenten naar de campus

Geen anderhalvemetermaatregel meer in collegezalen, wel een maximum van 75 studenten.

Zwakke gezondheid

In het coronadebat van vorige week werden ook zorgen geuit over studenten en medewerkers met een zwakke gezondheid, die zich niet kunnen laten vaccineren of bij wie het vaccin niet aanslaat. Blijft het onderwijs voor hen online, was de vraag.

Daarover staat weinig in het nieuwe servicedocument. Het ministerie verwacht dat universiteiten en hogescholen in zulke gevallen ‘vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen komen’.

coronavirus verlaten campus mondkapje

Lees meer

Nieuwe collegejaar: mondkapje, thuiswerken en zelftesten blijven

Het mondkapje keert terug in de gangen, en de meeste medewerkers zullen toch langer thuis…