In een mail kregen alle studenten en medewerkers van de universiteit woensdag te horen aan welke regels ze zich de komende periode nog moeten houden. Zo keert het mondkapje terug in de gangen en algemene ruimtes in de gebouwen. Alleen zittend in de onderwijsruimte, aan een bureau of op een studieplek mag het mondmasker af. Stewards worden ingezet om een en ander in goede banen te leiden nu studenten weer terugkeren naar de campus.

Thuiswerken blijft de norm

Voor medewerkers geldt dat, ondanks eerdere mededelingen dat terugkeer op de campus  vanaf half augustus weer mogelijk werd, thuiswerken de norm blijft. Alleen voor onderwijsactiviteiten en ondersteunende diensten als baliewerk, mogen medewerkers naar de campus komen. Ook onderzoekers die voor hun onderzoek op de campus moeten zijn, mogen komen.

Zelftesten

Het onderwijs mag plaatsvinden in groepen tot 75 mensen, de anderhalvemetermaatregel hoeft dan niet gehandhaafd te worden. Wel benadrukt het College van Bestuur dat zelftesten nodig blijft. Overigens stelt het CvB ook nadrukkelijk dat studenten alsnog fysiek onderwijs mogen volgen als ze niet zijn gevaccineerd zijn of geen negatief testresultaat kunnen overleggen.

Voor 15 procent van het onderwijs – met name bij de grotere faculteiten – geldt dat er gewerkt blijft worden met online onderwijs of een hybride vorm, omdat de groepen anders de maximale 75 personen overschrijden. Studenten én docenten wordt nadrukkelijk gevraagd hun rooster goed in de gaten te houden.

Mogelijk komen er deze week nog aanvullende maatregelen of voorschriften, omdat het ministerie van Onderwijs nog met nadere informatie komt voor de onderwijsinstellingen.

campus corona rules return

Lees meer

Campustalk: Zelftests, open terrassen en blije studenten

Studenten en medewerkers kunnen binnenkort weer naar de campus en daarbij gebruikmaken…

Lees één reactie