“We willen graag benadrukken dat deze brief een noodkreet is”, schrijven de studenten in de open brief. Studenten zijn moe, afgeleid en niet in staat om te focussen op hun studie. “Wij zijn studenten van tussen de 18 en 25 jaar en we zijn nu al opgebrand. We hebben non-stop onderwijs met een overweldigende hoeveelheid zelfstudie, zonder sociale interactie.” Ze schrijven dat ze ‘geen seconde pauze’ hebben gehad sinds september, met uitzondering van de kerstvakantie. Zelfs konden ze naar eigen zeggen niet genieten van de paasdagen omdat ze toen twee deadlines hadden voor werkstukken, respectievelijk op Eerste en Tweede Paasdag.

“We hebben besloten om een open brief te sturen naar de faculteit om onze klachten kenbaar te maken, maar ook om een open discussie over studiedruk en mentale gezondheid te beginnen op de faculteit en de universiteit”, vertelt Celina Zimmermann, een van de studenten die de open brief hebben geschreven. “Natuurlijk doen we dat op eerste instantie voor onszelf, maar we hopen hiermee andere studenten ook te helpen. Hopelijk heeft deze brief een blijvend effect in de toekomst.”

Studiedruk en mentale gezondheid

Studenten hebben last van de overmatige studiedruk, laten ze weten. “Afgelopen weekend hebben wij vijf deadlines binnen 48 uur en twee dagen daarvoor hadden we ook nog een tentamen.”

In de open brief geven studenten aan dat ze worstelen met hun mentale gezondheid. Een student zegt last te hebben van zelfmoordgedachten, een ander voelt zich ‘hopeloos en verloren’. “Het laatste jaar hebben we talloze enquêtes ingevuld over mentale gezondheid. Hoewel we bij elke enquête aangaven dat het steeds slechter gaat, zijn er nauwelijks veranderingen aangebracht om de druk te verlichten.”

Studenten vragen om een ‘systemische verandering’. Ze eisen een roosterherziening en dat de faculteit de studentadviseurs betrekt in de besluitvorming. Ook vragen ze de faculteit om beter te letten op de mentale gezondheid van studenten. “De hulp die de faculteit aanbiedt, is niet voldoende”, hebben de studenten geschreven.

Opgelost

Volgens onderwijsdecaan Bram Steijn zijn de klachten ‘naar tevredenheid van de studenten’ opgelost. “Er was inderdaad een ongelukkige samenloop van deadlines. Sommige deadlines zijn geschrapt of verschoven en een herkansing is verschoven in overleg met de studenten.” Ook is er bij docenten op aangedrongen om de onderwijsvrije week in mei ook echt vrij te laten. “En dat gaat echt gebeuren”, belooft Steijn plechtig. Hij erkent dat het programma als ‘druk’ wordt ervaren door studenten. Het faculteitsbestuur is bezig met een roosterherziening waarin ze ‘meer rustmomenten inbouwen’.

Tevreden voor nu

Celina  is inderdaad zeer positief over de manier waarop de faculteit hun klachten hebben behandeld. “Wij kregen binnen twee dagen een officiële reactie van de faculteit, mét oplossingen. Ze hebben het beter aangepakt dan dat we hadden verwacht”, zegt de Duitse student. “Met de korte-termijnoplossing, zoals de roosterherziening en onderwijsvrije week, zijn wij inderdaad tevreden. Maar we moeten nog even kijken hoe ze de problemen op de lange termijn gaan oplossen.”

Volgende week heeft Steijn een gesprek met vertegenwoordigers van studenten hierover.

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met Are You Ok Out There, een studentenpsycholoogga wandelen met andere studenten, of zoek hulp via een docent of tutor. Medewerkers kunnen via het platform OpenUp hulp zoeken.

Lees één reactie