Dymph-van-den-Boom-Ursula-Jernberg
Dymph van den Boom Beeld door: Ursula Jernberg

In eerder werk van Van den Boom, die vorige week vertrok als decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), is volgens de NRC meerdere malen sprake geweest van plagiaat.

Ana Uribe Sandoval, voorzitter van de faculteitsraad van de ESHCC, stapte na het uitkomen van het advies met een delegatie van de raad naar het College van Bestuur, omdat het advies volgens de raad te gekleurd was, maar ook meerdere passages bevatte die waren overgenomen uit andere bronnen. Het gaat in totaal om bijna dertig letterlijk gekopieerde zinnen zonder bronvermelding. Drie zinnen hebben wel een bronvermelding, maar zijn letterlijk en zonder aanhalingstekens overgenomen.

De passages zijn letterlijk gekopieerd uit publicaties van het World Economic Forum, de American Academy of Arts & Sciences en de website van de University of California, Berkeley. Het gaat om ruim zeshonderd woorden, zo’n 5 procent van het totale adviesrapport.

‘Vrij over te nemen’

Het gebrek aan referenties vond het College van Bestuur geen bezwaar voor de inhoud van het rapport, zegt woordvoerder Sandra van Beek. Volgens het CvB gaat het om vrij over te nemen bronnen, waarbij een referentie niet verplicht zou zijn. Het verzoek van de faculteitsraad om de Commissie Wetenschappelijke Integriteit hiernaar te laten kijken legde het CvB dan ook naast zich neer, zegt Uribe Sandoval.

Desondanks werd de eerste versie van het advies teruggetrokken. In een nieuwe versie van het adviesrapport, dat op het intranet van de universiteit staat, zijn de overgenomen passages blijven staan, maar zijn referenties toegevoegd. De noten zijn toegevoegd ‘voor de volledigheid’, zegt Van Beek. Over de aanpassing is verder niet gecommuniceerd.

Onhandig

Bij interne stukken is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit niet van toepassing, verwacht integriteitsexpert Lex Bouter. “Moreel kun je er iets van vinden, maar formeel ligt het lastiger. Als de aantijging van plagiaat klopt, heeft Van den Boom niet erg elegant en ook wel onhandig geopereerd. Dat het CvB er geen groot punt van maakt, maar het wel laat herstellen, kan ik volgen. Sancties lijken me in dit geval niet aan de orde.”

Uribe Sandoval zegt ‘geshockeerd’ te zijn door het nieuws dat Van den Boom vaker heeft geplagieerd, maar is vanwege haar ervaring met het fusie-advies ‘niet verrast’. “We houden onze studenten en onszelf aan hoge academische standaarden, zeker als het gaat om plagiaat. En datzelfde verwachten wij ook van onze managers.”

Controversieel advies

De conclusie van dat advies is binnen de ESHCC controversieel. Volgens Van den Boom ziet de toekomst van de faculteit er het zonnigst uit als die fuseert met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Driekwart van de medewerkers van de faculteit sprak zich uit tegen deze conclusie.

Vorige week vertrok Van den Boom onverwacht als decaan, naar eigen zeggen omdat ze haar opdracht (het schrijven van het advies) had afgerond. Volgens Van Beek heeft de plagiaatzaak geen rol gespeeld in het plotselinge vertrek van Van den Boom. Op de vraag welke consequenties dit heeft voor het plan om de ESHCC en de ESSB te fuseren, kan het CvB volgens de woordvoerder nog geen antwoord geven.

EM heeft de afgelopen dagen op verschillende manieren contact gezocht met Van den Boom voor een reactie, dit is helaas niet gelukt voor publicatie van het artikel.

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

‘Plagiaat in werk van vertrekkend decaan Dymph van den Boom’

In haar periode bij de Universiteit van Amsterdam plagieerde de vorige week vertrokken…

Lees één reactie