Beide faculteitsraden stemden afgelopen maand tegen het fusieplan. Bij de ESHCC ondertekende bijna driekwart van de medewerkers een brief tegen de fusie en leidt het proces, samen met een plagiaatartikel in het NRC Handelsblad over de onlangs vertrokken decaan, tot een openlijke strijd tussen medewerkers. Bij de ESSB leken de bezwaren vooral gestoeld op de huivering om met zo’n onrustige faculteit te fuseren.

Desondanks concludeert het CvB dat er ‘brede steun voor een sterke cluster van de Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen’ bestaat, maar ‘een formele fusie zou deze gedeelde ambitie op dit moment niet ten goede komen’. Daarom legt het College het plan niet ter goedkeuring voor aan de Universiteitsraad, die over een besluit tot fusie van twee faculteiten instemmingsrecht heeft.

Radiostilte

Vorige week was al duidelijk dat het plan niet meer voor de zomer op de agenda van de Universiteitsraad zou komen. Toen miste het universiteitsbestuur de laatste deadline om stukken in te dienen bij de raad. Dat ging gepaard met volledige radiostilte vanuit het CvB: de faculteitsraden hoorden niets meer over hun advies en de Uraad kreeg geen verklaring voor het missen van de deadline. Vrijdag is de faculteitsraad van de ESSB alsnog op de hoogte gesteld van de beweegredenen van het College.

klemann

Lees ook

Twaalf stafleden Geschiedenis zeggen vertrouwen op in afdelingshoofden ESHCC

Volgens hoogleraren Ben Wubs en Hein Klemann heeft het 'een groepje mensen de decaan…