Sinds de aanstelling van interim-decaan Van den Boom op 1 maart 2018 werkt zij aan plannen voor een ‘robuustere’ Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Met die opdracht is de voormalig rector magnificus van de UvA aangesteld in Rotterdam. Het conceptadvies bevatte drie mogelijke scenario’s: zelfstandig blijven, fuseren met Filosofie of fuseren met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). In het definitieve advies geeft de interim-decaan aan dat deze laatste optie in haar ogen de beste is.

vlag-ESHCC

Lees meer

Fuseert ESHCC met Wijsbegeerte of ESSB?

Het College van Bestuur wil dat ESHCC ‘robuuster’ wordt. Een fusie met een andere…

Meest waarschijnlijke optie

Het samengaan met ESSB leek al langer de meest waarschijnlijke optie te zijn in de ogen van Van den Boom. Pas tijdens de faculteitsraadvergadering van maandag zei ze voor het eerst hardop. “Nu zijn alle gegevens binnen”, vertelde de interim-decaan. “We keken naar: wat zou dit plan betekenen voor de universiteit, wat is de toegevoegde waarde voor wetenschappelijke onderzoek, voor het onderwijs, voor het ondersteunend personeel en natuurlijk de financiën van de faculteit.”

Medewerkers van de ESHCC blijven kritisch op de plannen: een meerderheid wil zelfstandig blijven. 115 mensen ondertekenden eind februari een brief aan het College van Bestuur (CvB). In die brief spraken de medewerkers zich uit tegen het scenario om te fuseren met de ESSB. Binnen die faculteit heerst verdeeldheid over de mogelijke fusie: 48 medewerkers schreven eveneens een brief tegen de plannen. Dit was een initiatief van de bestuursraad van Psychologie, Onderwijs- en Pedagogische wetenschappen (afgekort DPECS).

merger

Lees meer

Meerderheid ESHCC wil geen fusie met ESSB

Bijna driekwart van de medewerkers van ESHCC heeft zich uitgesproken tegen een mogelijke…

Bijeenkomst

De faculteitsraad van de ESHCC organiseert op maandag 1 april en dinsdag 2 april bijeenkomsten voor medewerkers om het definitieve advies te bespreken. Samen willen ze ook een brief sturen naar het CvB. Die brief moet uiterlijk vrijdag 5 april de deur uit, in de hoop dat de bestuurders dit mee zullen nemen in hun besluitvorming. Het is nog niet duidelijk wanneer het CvB een besluit neemt naar aanleiding van dit advies.

vlag-ESSB

Lees meer

Ook ESSB-medewerkers spreken zich uit tegen fusie met ESHCC

Na 115 medewerkers van de ESHCC keren ook veel personeelsleden van de ESSB zich tegen de…

Medewerkers van de ESHCC die willen aansluiten bij de bijeenkomst kunnen maandagochtend 1 april van 10:00 uur tot 11:30 uur naar Polak Y1-10 of dinsdagmiddag 2 april van 15:00 tot 16:30 uur naar Polak Y1-10.