Bekkers stuurde vrijdag zijn kijk op de fusie, een 22 pagina’s tellend betoog, naar het College van Bestuur (CvB). Eerder schreef ESHCC-interimdecaan Dymph van den Boom al een advies aan het CvB, waarin zij betoogde dat een fusie met de sociale faculteit de beste route naar de toekomst is voor de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Die faculteit schrijft al jaren rode cijfers; met de fusie zou er een einde moeten komen aan het structurele verlies. Het CvB heeft ondertussen al laten weten mee te willen gaan in het advies van Van den Boom.

De decaan van de ESSB stelt stevige eisen aan een eventuele fusie. De ESSB is vier jaar geleden nog fors gereorganiseerd, wat voor veel medewerkers een pijnlijke episode was. Van Bekkers mag de aanstaande fusie geen enkele stap terug in die reorganisatie betekenen. Er mogen geen banen verloren gaan. Ook moet de universiteit waarborgen dat er een ‘hoge kwaliteit van ondersteuning’ komt binnen de faculteit, die na de fusie bijna de helft van alle bacheloropleidingen en ongeveer een derde van alle masteropleidingen op Woudestein verzorgt. Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de bestaande afdelingen binnen ESSB niet bij zullen passen als na de fusie een van de ESHCC-afdelingen verlies draait. Dat verlies moeten Geschiedenis, Cultuurwetenschappen en Communicatie dan onderling oplossen.

Ook wil Bekkers dat de decaan van de ESSB, hijzelf dus, de leiding krijgt over het fusieproces. De medewerkers van de ESSB en de ESHCC moeten onder één dak gehuisvest worden en bestaande onderwijsvormen blijven gehandhaafd.

Weerstand

Binnen zijn faculteit is er aardig wat oppositie tegen de fusie. Bij het departement voor Psychologie en Pedagogie ondertekenden 48 medewerkers een protestbrief. Bij Bestuurskunde en Sociologie lijkt er meer steun, en hoogleraar Liesbet van Zoonen schreef namens de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH) een brief vóór de fusie. Ook bij de ESHCC is er sprake van weerstand: daar is een meerderheid van de medewerkers openlijk tegen de fusie.

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

Definitief voorstel decaan ESHCC: ‘Fusie met ESSB beste optie’

De grote meerderheid van de medewerkers van de ESHCC is tegen de fusieplannen, maar…