Interim-decaan Dymph van den Boom van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) heeft een conceptadvies geschreven met daarin drie mogelijke richtingen om de faculteit ‘robuuster’ te maken. Het plan om te fuseren met grote broer de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de faculteit voor sociale wetenschappen, lijkt de voorkeur van Van den Boom en het College van Bestuur te hebben.

Bestuursraad is tegen

vlag-ESHCC

Lees meer

Nog veel vragen over beoogde fusie ESHCC en ESSB

De geruchten en besprekingen over een mogelijke fusie tussen ESHCC en ESSB houden de…

Bij de ESSB lijkt het enthousiasme voor zo’n fusie niet erg groot. De brief tegen de fusie is een initiatief van de bestuursraad van Psychologie, Onderwijs- en Pedagogische wetenschappen (afgekort DPECS), een van de twee departementen binnen de ESSB, en onderschreven door 48 medewerkers van het departement.

Volgens de briefschrijvers is het onduidelijk welk probleem de fusie zou oplossen. Ook refereren ze aan de recente reorganisatie bij de ESSB, ‘waarvan de stofwolken nog maar nauwelijks zijn opgetrokken’. De vrees is dat de faculteit met ‘de fusie veel te breed’ wordt, met een derde van alle bacheloropleidingen van de EUR. “De menselijke maat is compleet zoek”, concluderen de schrijvers. Door de grotere omvang van de faculteit verwachten ze ook dat de medezeggenschap ‘enorm verzwakt‘ wordt, omdat het niet meer zal lukken om alle disciplines te vertegenwoordigen. En de verschillen tussen beide faculteiten op het gebied van didactiek, onderwijscultuur en publicatienormen zijn groot, schrijven ze. Tot slot maken ze zich zorgen dat door de fusie een ‘nog grotere onevenwichtigheid’ ontstaat in de omvang van faculteiten, vooral ten opzichte van de zeer kleine faculteit Wijsgebeerte. De bezwaren in de brief overlappen voor een groot deel met die van medewerkers van de ESHCC.

‘Wat pragmatischer’

De bestuursraad van het Departement Bestuurskunde en Sociologie (DPAS) heeft de brief niet ondertekend, zegt voorzitter Romke van der Veen. “Wij staan er wat pragmatischer in, denk ik”, zegt hij daarover. “Maar er zijn wel problemen die we eerst moeten oplossen.” Volgens Van der Veen is er discussie met het College van Bestuur over de financiën, allerlei randvoorwaarden en hoe je ‘klein’ (ESHCC) inpast in ‘groot’ (ESSB). “Daar moet je heel goed over nadenken. Je moet van de fusie geen nadelen gaan ondervinden op de werkvloer. Maar we zeggen niet bij voorbaat nee.”

Rector magnificus Rutger Engels zei dinsdag in de Universiteitsraad niet inhoudelijk op de fusie vooruit te willen lopen. “Van den Boom is met het conceptadvies nadrukkelijk de discussie aangegaan met de medewerkers. Die discussie vindt nu plaats, en dat is goed. Het belangrijkste is dat uiteindelijk de geesteswetenschappen een zo goed mogelijke positie krijgen binnen de universiteit.”

Lees één reactie