Half april verwacht het bestuur van de EUR een besluit te nemen over de fusie. Eerst krijgt de decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Victor Bekkers, tijd om te reageren. “Na weging van die zienswijze neemt het CvB een voorgenomen besluit”, laat het college weten. “Het scenario wordt daarna verder uitgewerkt.”

‘Robuustere’ ESHCC

Interim-decaan Van den Boom werkt sinds haar aanstelling een jaar geleden aan plannen voor een ‘robuustere’ Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Met die opdracht is de voormalig rector magnificus van de UvA aangesteld in Rotterdam. Ze werkte drie mogelijke toekomstopties uit: zelfstandig blijven, fuseren met Filosofie of fuseren met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De eerste twee zijn eigenlijk geen optie in de ogen van de interim-decaan, zo bleek maandag in de faculteitsraadvergadering.

De ruime meerderheid van de medewerkers van de ESHCC kijkt compleet anders naar de fusieplannen. Driekwart van het personeel heeft zich uitgesproken tegen een fusie met de ESSB. De medewerkers willen dat hun faculteit zelfstandig blijft en willen daarvoor graag zelf een plan uitwerken. “Een plan dat voortbouwt op de sterke punten, het potentieel en de betrokkenheid van de ESHCC-gemeenschap heeft een grotere kans om bij te dragen aan een bloeiende toekomst van zowel onze faculteit als de hele universiteit, dan een van bovenaf geforceerde fusie”, lieten zij weten.

Fusie vóór onderwijs en onderzoek

Het CvB spreekt in een persbericht over de vele voordelen die het ziet in de fusie. “Ten eerste biedt het samengaan van de ESHCC en de ESSB in de visie van het CvB grote mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. De onderzoeksdisciplines van beide faculteiten vullen elkaar inhoudelijk goed aan en versterken elkaar.” De fusie zou het ontwikkelen van nieuwe programma’s mogelijk maken. “Dat is in het belang van zowel de studenten, staf als ook de maatschappelijke agenda als geheel.”

Als de twee faculteiten samengaan, zou dat aansluiten bij de nieuwe strategie van de universiteit, aldus het CvB. “Het samengaan van de disciplines van ESSB en ESSHCC zorgt voor een veel grotere zichtbaarheid van de Erasmus Universiteit op het gebied van humanities en social sciences – en daarmee een sterkere positie, ook internationaal. Een sterke positie is vooral van belang met het oog op het verkrijgen van onderzoeksfinanciering.” Het CvB hoopt dat de EUR zo aantrekkelijker wordt voor internationaal toptalent.