De Erasmus Universiteit Rotterdam mag nog één keer uitleggen waarom het collegegeld voor de deeltijdmaster Bedrijfskunde zo hoog is, schrijft minister Ingrid van Engelshoven. Is dit niet overtuigend dan zal de inspectie in kaart brengen welke consequenties dit heeft voor de eerder ontvangen rijksbijdrage, én of de huidige studenten van de opleiding recht hebben op compensatie.

17 duizend euro per jaar

Begin 2018 bleek dat studenten van de tweejarige deeltijdmaster Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit 17 duizend euro collegegeld per jaar betalen. Dat is fors meer dan het maximale wettelijk collegegeld van 2.060 euro dat bekostigde opleidingen mogen vragen.

De Erasmus Universiteit kreeg in maart 2018 van minister Van Engelshoven te horen dat ze de wet overtreedt en dat de RSM alleen het wettelijk collegegeld mag hanteren voor de opleiding. De RSM is het daar niet mee eens. De Inspectie startte daarop een onderzoek.

Compensatie

Het onderzoek naar de kwestie loopt nog steeds, maar zowel de minister als de inspectie heeft al laten weten dat dit hoge collegegeld in strijd is met de wet. De Erasmus Universiteit heeft het recht om nog een keer aanvullende informatie te geven.

Als deze informatie niet overtuigend is dan komen huidige studenten en eerdere lichtingen wellicht in aanmerking voor financiële compensatie, aldus minister Van Engelshoven.

Een woordvoerder van de RSM laat weten dat de faculteit ‘uiteraard niet in strijd met de wet wil opereren’ maar verder het oordeel van de inspectie afwacht. Verder laat zij weten dat de kwestie niet leeft onder huidige en potentiële studenten, en dat de toelichting over de hoogte van de bijdrage voor de opleiding duidelijk in de brochure op de website staat.