“Er staat nog niets op papier”, zei Van der Boom maandag in de vergadering van de faculteitsraad. Maar ze bevestigt dat er drie ideeën liggen voor de toekomst van de faculteit. “Het hele plaatje is nodig om het beste voorstel te kunnen opstellen en ik miste nog de laatste financiële gegevens.” Die zijn nu binnen en de interim-decaan hoopt voor de kerstperiode een eerste versie van haar plan te hebben. Dan legt ze het conceptplan eerst voor aan de faculteit.

De drie verschillende opties die nu worden besproken zijn: een zelfstandige faculteit blijven, de andere twee opties zijn samengaan met een andere faculteit. En dan wordt gedacht aan de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) of met de Erasmus School of Social Behavioural Sciences (ESSB). Over de afwegingen tussen de verschillende opties kon tijdens de faculteitsraad nog niets gezegd worden. De onlangs ontvangen data moet nog nader bestudeerd worden, benadrukte de interim-decaan.

Van der Boom werkt sinds 1 maart 2018 als interim-decaan bij ESHCC. Het College van Bestuur heeft haar de opdracht gegeven een plan te maken voor een ‘robuustere faculteit’.