Eind van de maand gaat het netwerk van achttien vertrouwenspersonen als pilot van start: zeven voor studenten en elf voor medewerkers. Die zijn verspreid over de faculteiten en afdelingen. Er komen meer vertrouwenspersonen voor medewerkers dan voor de studenten, omdat de ervaring leert dat er meer medewerkers met klachten zijn dan studenten, weet Blok. Hij blijft het centrale aanspreekpunt, waarschijnlijk met een nieuwe collega. Het Erasmus MC had al meerdere vertrouwenspersonen, die sluiten aan bij het netwerk. Na een jaar zal de pilot worden geëvalueerd.

Op de faculteiten zijn de nieuwe vertrouwenspersonen meestal studieadviseurs, die een aanvullende training hebben gevolgd om als vertrouwenspersoon op te treden. “We hebben op elke afdeling gekeken: wie is hier degene waar mensen al naartoe gaan met hun verhaal? Die mensen moet je hebben.”

Zelf kiezen

Vertrouwenspersonen zijn te benaderen voor elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om (seksuele) intimidatie, agressie of geweld, pesten, discriminatie, stalking of ongelijke behandeling. Binnenkort zijn de vertrouwenspersonen allemaal online terug te vinden: die voor studenten via de openbare website, de medewerkers kunnen de contactgegevens terugvinden op intranet MyEUR. “En je mag zelf kiezen wie je benadert. Staat de vertrouwenspersoon van jouw afdeling te dichtbij, dan ben je vrij om naar een andere stappen. Dat staat er ook expliciet bij vermeld.”

De verwachting is dat het grotere aantal vertrouwenspersonen zal leiden tot meer meldingen. “Nu gaat het om zo’n vijftig tot zestig meldingen per jaar. Maar dat is pas het topje van de ijsberg”, denkt Blok. Door het netwerk van vertrouwenspersonen zal de drempel lager worden, hoopt hij. “Nu weten mensen vaak niet goed waar ze terechtkunnen met hun klachten. Daar hopen we ook meer duidelijkheid in te brengen. Uiteindelijk denken we dat we met dit netwerk een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de sociale veiligheid voor studenten en personeel op de universiteit.”

takkenberg1

Lees meer

Diversity Officer bij vertrek: ‘De universiteit is vaak geen veilige plek om te werken’

Hanneke Takkenberg was sinds 2015 Chief Diversity Officer op deze universiteit en nam…