De psychische druk bij studenten moet lager, en daarom moest het bsa minder streng worden. Dat was de argumentatie van de minister. Veertig van de zestig punten leek haar genoeg om door te mogen stromen naar studiejaar 2.

Veel steun kreeg Van Engelshoven niet, politici waren kritisch en ook universiteiten waren niet blij. De minister nam al snel gas terug, wilde gaan praten met de onderwijsinstellingen en beloofde de Tweede Kamer met een nader voorstel te komen. Maar dinsdag bleek dat een meerderheid daar niet op zat te wachten.

Campus (46)

Lees meer

Afschaffen N=N? ‘Minister slaat de plank volledig mis’

Geneeskunde stopte vorig jaar al met N=N. Minister Van Engelshoven wil het nu overal…

Aanmodderen

Vier partijen (PVV, VVD, CDA en SGP) dienden vorige week een motie in tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Het bindend studieadvies behoedt studenten juist tegen jarenlang aanmodderen, is hun idee, dus verzoeken deze partijen “om het bsa over te laten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf”. Forum voor Democratie (twee zetels) hielp hen aan een meerderheid.

 Zo zijn er meer moties aangenomen die Van Engelshoven had ontraden. Een van de opvallendste is dat eerstejaarsstudenten van university colleges voortaan nog maar duizend euro korting op hun collegegeld zouden moeten krijgen – hetzelfde bedrag als alle andere eerstejaars. Dus geen halvering meer van hun (veel) hogere collegegeld.

 Met deze bezuiniging wil de meerderheid van de Tweede Kamer het lerarentekort bestrijden. Het idee is dat er voor bepaalde vakken leraren genoeg zijn, terwijl scholen staan te springen om leraren in andere vakken. De Tweede Kamer wil dat leraren zich kunnen omscholen naar een ander vakgebied (bijvoorbeeld van leraar geschiedenis naar leraar Duits). Momenteel is dat geld er niet en moeten ze duizenden euro’s betalen voor zo’n tweede studie.

‘Studievoorschot’

Een spannende stemming ging over de term ‘studievoorschot’. Die moesten we maar niet meer gebruiken, vonden CDA en SP, want die term geeft een te rooskleurig beeld van een studielening. Maar de stemmen staakten – zelfs toen de Kamerleden hoofdelijk moesten stemmen. Ze gaan op een andere dag nogmaals over het voorstel stemmen.