cbho-raad-van-state-rechtszaak-nominaal-is-normaal-foto-joshua-kruter-4

Onderdeel van de Special

Nominaal is Normaal

Een studente spande begin 2018 een rechtszaak aan tegen de Erasmus Universiteit over…

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil in een nieuwe wet een maximum stellen aan het zogenoemde bindend studieadvies, om zo de psychische druk voor studenten te verminderen. Daarvoor moet de D66-minister in de Tweede Kamer wel een meerderheid achter haar voorstel krijgen. Het plan staat niet in het regeerakkoord, dus de coalitiepartijen (behalve D66 zijn dat VVD, CDA en ChristenUnie) zullen een eigen afweging maken.

De nieuwe regeling gaat op zijn vroegst volgend collegejaar in. Minister Van Engelshoven hoopt dat onderwijsinstellingen in de tussentijd zelf al stappen zetten richting een lager bindend studieadvies.

Onnodig struikelen

“Met een bindend studieadvies (BSA) van 50 of 60 studiepunten in het eerste jaar pak je studenten op het kwetsbaarste moment, aan het begin van hun studie”, meent Van Engelshoven. Daar zouden vooral studenten last van hebben die als eerste uit hun familie gaan studeren en moeten wennen aan hun nieuwe leven als student. Ook hoopt de minister dat laatbloeiers op deze manier meer kans maken.

Het bindend studieadvies is ingevoerd om tijdig te oordelen of een student geschikt is voor de opleiding. Universiteiten en hogescholen willen met de regeling voorkomen dat studenten jarenlang blijven ploeteren om dan alsnog te stranden.

Veel universiteiten hebben momenteel een BSA van meer dan 40 punten. Alleen in Wageningen en bij veel studies in Nijmegen is 40 genoeg. Op de EUR moeten juist alle studenten, behalve bij Geneeskunde, in één jaar de 60 punten binnenslepen. Ook Maastricht University eist bij diverse studies dat de eerstejaars alles halen.

Resultaten 'verbluffend' op de EUR

Na de invoering van Nominaal = Normaal (N=N) in 2012 werden de eerste resultaten ‘verbluffend’ genoemd. Toch zou het BSA samen met het nieuw ingevoerde leenstelsel leiden tot meer psychische klachten, concludeerde het RIVM eerder dit jaar.

“De Erasmus Universiteit ziet geen aanwijzingen voor verhoogde psychische druk vanwege het bindend studieadvies”, laat de EUR weten. “Er is nooit een relatie aangetoond tussen het moeten halen van je eerste jaar in een keer en psychische problemen. En als de studiedruk hoger zou zijn, dan – zo blijkt uit landelijk onderzoek – spelen ook factoren als social media en het leenstelstel een rol. ”

Wel wil de  universiteit graag met de minister om de tafel: “Wij gaan graag een keer bij de minister langs om uit te leggen waarom wij werken met dit studieadvies. Het maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om met activerend onderwijs het studiesucces van studenten te bevorderen.”