Als het aan de Erasmus Universiteit ligt, blijft ‘Nominaal is Normaal’ (N=N) gewoon bestaan, zo laat woordvoerder Sandra van Beek weten. Eerder oordeelde de onderwijsrechter in een zaak tussen een rechtenstudent en de EUR dat N=N mogelijk in strijd is met de wet. De Erasmus Universiteit maakt zich geen zorgen.

“De rechtszaak ging niet specifiek over de regel, maar over de vraag of de examencommissie te streng is geweest door de persoonlijke omstandigheden van de student niet in acht te nemen”, zegt Van Beek. “Was de zaak wel over N=N gegaan, dan had de universiteit alsnog geen reden tot zorg gezien”,  vervolgt ze. “N=N is namelijk veel meer dan alleen een bsa, maar een samenstel van activerend onderwijs, minder herkansingen, compensatie én bsa. Het is ingevoerd om de studievoortgang te stimuleren. Onderzoek laat zien dat de groep die vroeger het bsa haalde (van 40 studiepunten) nu het eerste jaar in één keer haalt.”

Verzachtende omstandigheden

De twijfel over de rechtsgeldigheid van N=N werd gezaaid door een onderwijsrechter in de uitspraak van een voorlopige voorziening (tussentijdse uitspraak) die was aangespannen door een student bij de Erasmus School of Law (ESL). De student vond dat de examencommissie moest afzien van een bindend negatief studieadvies wegens persoonlijke omstandigheden (de zelfdoding van een neef en de daaruit volgende concentratieproblemen).

De rechter oordeelde dat de examencommissie waarschijnlijk meer rekening had moeten houden met de persoonlijke omstandigheden. Maar bij de uitspraak kwam ook N=N ter sprake. Daarnaast merkte hij in zijn vonnis op dat het ’tevens van belang  [is] of de norm, die er op neer komt dat een student nominaal moet studeren derhalve de hele jaargang moet afronden […] zich wel, gelet op doel en strekking,verdraagt met de wettelijke eis dat een bindend negatief studieadvies alleen kan worden gegeven als een student ongeschikt is voor de opleiding.’

Geen definitieve uitspraak

Omdat het een voorlopige voorziening betreft, zou de student in elk geval tot de definitieve uitspraak weer bij ESL mogen studeren. Die uitspraak zou moeten volgen in een lopende bodemprocedure, maar die is inmiddels geschikt. Daardoor mag de student gewoon verder met zijn studie.