Het gaat om twee rechtszaken tegen de Erasmus Universiteit en een tegen de Hogeschool Rotterdam. De studenten zijn na hun eerste jaar weggestuurd met een ‘bindend studieadvies’, maar vochten die beslissing aan en kregen ongelijk.

Niet onredelijk

In een van de zaken hoopte het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) op een principe-uitspraak tegen ‘Nominaal is Normaal’. De studenten kondigden in januari een juridische procedure aan om zo’n uitspraak af te dwingen. Kern van de zaak: een bindend studieadvies is bedoeld om studenten weg te sturen die ongeschikt zijn voor hun opleiding. Maar kun je wel zeggen dat iemand ongeschikt is als die niet in één keer alle zestig punten behaalt?

Maar ‘Nominaal is Normaal’ blijft overeind bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De norm van zestig studiepunten is hoog, vindt het CBHO, maar er is goed over nagedacht en er zijn voldoende mogelijkheden om die punten ook echt te behalen. De rechter noemt het systeem ‘niet kennelijk onredelijk’.

Reünie

In de tweede zaak tegen de Erasmus Universiteit speelden persoonlijke omstandigheden een rol. De studente had slechts één tentamen gemist. Dankzij de compensatieregeling zou ze op 52,5 studiepunten uitkomen. Is ze dan werkelijk ongeschikt voor haar opleiding? Vroeger lag de norm op slechts 42 punten.

Volgens de studente was er bovendien sprake van overmacht. Ze miste haar herkansing omdat ze naar een familiereünie in Curaçao ging. Maar dat komt voor eigen rekening, vindt de universiteit, en dat vindt de rechter ook. Dus heeft ze uiteindelijk te weinig studiepunten, met of zonder compensatie.

Ook bij de Hogeschool Rotterdam deed een student een beroep op persoonlijke omstandigheden, waaronder een sterfgeval in de familie. Maar de hogeschool kon niet vaststellen of zijn studieproblemen daar werkelijk mee te maken hadden.