Het adviesorgaan van de Eerste en Tweede Kamer is kritisch op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Maatschappelijke verwachtingen worden hier dwingende maatstaven, schrijft de raad in een essay. “Ze vragen een bepaalde manier van presteren, die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Aan die maatstaven valt lastig te ontkomen.” Ze lijken normaal, maar worden ‘soms tot het onmogelijke worden opgedreven’.

De kans is volgens de raad reëel dat meer twintigers in de knel zullen komen door de ervaren druk. Toch moet het probleem niet te groot gemaakt worden: gevoelens van onzekerheid horen tot op zekere hoogte bij jongvolwassenheid en zijn lang niet voor iedereen problematisch. Zo stelt de RSV.

Maatschappelijke mismatch

‘De levensfase die zich kenmerkt door vrijheid en zoeken’ is een maatschappelijke mismatch met de hoge en eenzijdige maatschappelijke verwachtingen, schrijft het adviesorgaan. Harde cijfers ontbreken, maar het aantal jongeren met burn-outs of dergelijke klachten is dusdanig groot dat de raad de discussie hierover naar een hoger niveau wil tillen.

Beleidsmakers, onderwijsinstellingen en werkgevers krijgen het advies om anders naar jongvolwassenen te kijken en meer oog te hebben voor de onderlinge verschillen. Betere begeleiding bij het maken van studie- en beroepskeuzes en meer aandacht voor ‘lerend werken’ op de werkvloer zijn enkele genoemde aanbevelingen.

Jongeren mogen wel kritischer zijn van de RSV. “Waar jongvolwassenen in de jaren zestig massaal de barricaden op gingen om heersende normen ter discussie te stellen, lijken ze nu vooral zo goed mogelijk aan die normen te willen voldoen.”