Geneeskundestudenten van de EUR hebben, in vergelijking met andere universiteiten in Nederland, het meeste last van burn-outs of bijbehorende verschijnselen. Dat blijkt uit onderzoek van De Geneeskundestudent, de landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. Het onderzoek brengt in kaart hoeveel geneeskundestudenten geplaagd worden door een burn-out of eigenschappen hiervan.

Maar liefst 53 procent van de Rotterdamse geneeskundestudenten lijdt aan een burn-out of aan bepaalde eigenschappen die vaak voorkomen bij een burn-out. Dat is net iets meer dan bij de nummer twee, de Universiteit van Amsterdam: 43,5 procent.

Het zijn vooral die deeleigenschappen die vaak voorkomen in Rotterdam: 35,2 procent van de geneeskundestudenten lijdt aan emotionele uitputting (verlies van energie, het belangrijkste kenmerk van een burn-out) of mentale distantie (een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden). Bij 17,8 procent van het studententotaal zorgt dit daadwerkelijk voor een burn-out. Oorzaken hiervoor zijn volgens de onderzoekers een gebrek aan beschermende factoren en een overmaat aan uitlokkende factoren (zie kader).

Veel bescherming

Kijk je enkel naar een échte burn-out, dan wint zowel onder de gehele populatie (dus studenten met en zonder coschappen) als coassistenten de UvA de discutabele hoofdprijs van het hoogste aantal gevallen van burn-outs (21,3 en 27,9 procent). De EUR eindigt in beide ranglijsten als tweede (beide 17,8 en 19,1 procent). Aanvullende vragen maken duidelijk dat op de UvA studenten weinig informatie krijgen over het doel van de studie, de eigen prestaties en het beoogde resultaat van de studie. Voor de EUR wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de specifieke oorzaken die hier spelen.

De Universiteit van Maastricht heeft het laagste aantal geneeskundestudenten met een echte burn-out (8,6 procent). Het onderzoek meldt dat op deze universiteit studenten veel beschermende factoren kennen, terwijl uitlokkende factoren vaak afwezig zijn. Ook op de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden zijn er relatief weinig studenten met een burn-out of onderdelen hiervan.

Bij het Erasmus MC was nog niemand in staat te reageren op de resultaten uit het onderzoek.

In het onderzoek maakt De Geneeskundestudent onderscheid tussen een échte burn-out en de losse verschijnselen hiervan: emotionele uitputting en mentale distantie. Oorzaken hiervoor zijn volgens de onderzoekers een gebrek aan beschermende factoren (steun vanuit huis en werk, goede feedback, inzicht in de werkzaamheden en hun nut) en een overmaat aan uitlokkende factoren (emotioneel zwaar werk, onduidelijkheid over de taken, geen eigen inspraak en veel werk te doen).

De Geneeskundestudent is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten en heeft ruim 17 duizend leden. Het onderzoek naar vermoeidheid en mentale klachten werd voor de derde keer uitgevoerd. Aan het onderzoek in november 2016 deden 2343 studenten mee. Grofweg de helft liep nog geen coschappen en driekwart was vrouw. Van de EUR deden er 248 studenten mee, dus grofweg 11 procent.