De commissie is een van de concrete resultaten die voortvloeien uit de duurzaamheidsdialogen die ongeveer een half jaar geleden op alle faculteiten georganiseerd werden. Die waren weer een gevolg van de OccupyEUR-bezettingen, die de universiteit ertoe noopten de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

Divesting in fossil

In een persbericht over de nieuwe commissie noemt het College van Bestuur (CvB) een duurzame toekomst een belangrijk onderdeel van de positieve maatschappelijke impact die de universiteit wil hebben. Daarom vindt het CvB het belangrijk ‘dat een samenwerkende partij een geloofwaardig en haalbaar divesting in fossil-beleid heeft’.

De commissie gaat nu bekijken met welke richtlijnen dat het beste bereikt kan worden. Daarbij worden alle banden met de fossiele industrie niet per definitie verbroken, maar is het wel de bedoeling dat de samenwerking gericht is op klimaattransitie.

Najaar 2024

De overige leden van de commissie zijn Margo Strijbosch van Research Services, hoogleraar Liesbeth Enneking (ESL), hoogleraar Dirk Schoenmaker (RSM), Constanze Binder (EsSPhil) en Max Wagenaar (lid Universiteitsraad). Het is de bedoeling dat zij uiterlijk in het najaar van 2024 hun resultaat leveren.

Lees meer

Ranglijst duurzaamheid: Erasmus Universiteit in top-drie, hogeschool VHL wint

De jaarlijkse SustainaBul voor de meest duurzame universiteit of hogeschool gaat naar…