Momenteel staat de vijver tussen het Erasmus Plaza en het Erasmus gebouw bijna droog. Rondom de vijver liggen bergen klei en zijn werkers druk bezig met tegels leggen. Het is deel van een groot onderhoudsproject, waarbij de vijver ook nieuwe beplanting krijgt. Het leeghalen van de vijver is nodig om de waterdichtheid en de naden van de vijver te controleren.

Planten en dieren

Naast de reparaties wordt de vijver aangepast, met hulp van een ontwerp van Bureau Stadsnatuur, een Rotterdamse organisatie met ecologen. De nieuwe inrichting van de vijver moet de biodiversiteit op en rond de campus bevorderen, vertelt Ben van der Kemp, die beleidsadviseur duurzame campus is. “Wij hebben Bureau Stadsnatuur gevraagd te kijken naar de kwaliteit van de vijver. Hoe zit het met de biodiversiteit en welke soorten leven er?”

Na de inventarisatie van het bureau, dat verbonden is aan het Natuurhistorisch Museum, werd een plan gemaakt om de biodiversiteit te bevorderen. Daarbij was integratie met de omgeving belangrijk. “Biodiversiteit is natuurlijk niet iets wat zich alleen maar beperkt tot de campus zelf, het gaat ook over de provincie, over het land en over de wereld”, zegt Van der Kemp. Bij het bepalen van de nieuwe planten werd dus gekeken naar de dier- en plantensoorten in de omgeving van de campus. “Wat zijn interessante soorten waar we aansluiting bij kunnen zoeken?” Extra input kwam van Buiting Advies, een adviesbureau voor ecologische landschapsinrichting.

Campusvijver vijver lek Erasmus reparatie renovatie zwanen Tinbergen 14nov2023_2560_Esther Dijkstra
De oevers om en de betonnen bakken in de vijver worden opnieuw beplant. Beeld door: Esther Dijkstra

Natuurvriendelijke oever

Om en in de vijver komen planten die de biodiversiteit versterken, zoals de zwanenbloem die veel insecten aantrekt. Rondom de vijver komt meer begroeiing dan het huidige gras, met wilde kruiden die goed zijn voor de bijen en hommels. Een deel van de oorspronkelijke vijverbodem wordt vervangen door een kleibodem. Dat helpt de lokale dieren, vertelt Van der Kemp. “Aan de westkant, waar de vlaggenmasten staan, komt een natuurvriendelijke oever die naar beneden loopt. Zo kunnen er meer salamanders en andere amfibieën van buiten naar binnen komen en weer terug.”

Ook de eenden in de vijver kunnen profiteren van de nieuwe oever. “Er was ooit al een trappetje, een heel vervallen houten trappetje. Maar dat was te steil voor eenden om erin of eruit te kunnen. Dus het wordt voor eenden ook makkelijker om te overwinteren en te nestelen in de vijver.”

Niet zwemmen

Eind deze week moeten de reparaties klaar zijn en kan de vijver worden gevuld. “Je hebt aan de kant bij de Burgermeester Oudlaan een sloot, dat water wordt teruggepompt. En als het straks weer gaat regenen wordt het overtollige water van de Plaza opgevangen in de vijver,” zegt Ruud van Eck, projectleider terrein. “En dan gaan we, ik verwacht begin volgend jaar, zo snel mogelijk door. Maar dat is afhankelijk van wanneer een plantje gepoot wil worden.”

Voor studenten en werknemers is de nieuwe vijver vooral een paradijs om met de ogen van te genieten, mensen mogen er namelijk nog altijd niet zwemmen. Van der Kemp ligt toe: “De beplanting is heel gevoelig om plat gestampt te worden. Als je daar overheen loopt, dan groeit het eigenlijk niet terug. Dus alle inmenging van mensen in de vijver is per definitie slecht voor de biodiversiteit.”

Werkzaamheden aan de lekkende campusvijver.

Lees meer

Campusvijver lekt, oorzaak wordt onderzocht

De vijver op campus Woudestein lekt. De universiteit doet momenteel bodemonderzoek.