In een commissiedebat van de Tweede Kamer zei Dijkgraaf afgelopen donderdag dat een opleiding alleen als Nederlandstalig geldt als minstens twee derde van het aantal studiepunten van de opleiding in het Nederlands wordt verzorgd. NRC en de Volkskrant interpreteerden dat als een verbod op volledig anderstalige opleidingen.

Het bestuur van de Erasmus Universiteit – waar meerdere volledig Engelstalige bachelors worden aangeboden –  tegen deze lezing. “De plannen zorgen voor veel vragen en onrust bij onze internationale studenten en medewerkers aan wie wij veel waarde hechten, net als aan het internationale karakter van ons onderwijs”, zei collegevoorzitter Ed Brinksma op de website van de EUR. “Wij geloven dat een échte international classroom onze studenten ontzettend veel brengt, en dit mag niet verloren gaan.”

Altijd ruimte

Zo heet zal de soep dus niet gegeten worden. Een bacheloropleiding mag van de minister in een andere taal worden verzorgd, ook voor méér dan een derde van de studiepunten in een andere taal. “Er moet altijd ruimte blijven voor specifieke opleidingen voor de internationale arbeidsmarkt en kleinschalig onderwijs dat van nature vanuit internationaal perspectief onderwijs aanbiedt, zoals university colleges en bepaalde kunstvakopleidingen”, schrijft de woordvoerder van Dijkgraaf.

Nieuwe opleidingen die meer dan een derde van de studiepunten in een andere taal willen verzorgen worden wel getoetst op nog nader te definiëren criteria. In het commissiedebat gaf Dijkgraaf daar enkele voorbeelden van. “Als je de beste violisten van de hele wereld wilt aantrekken, helpt het misschien om zo’n opleiding in het Engels aan te bieden. Daarnaast kan worden meegewogen: wat is het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden? Zijn er genoeg Nederlandstalige docenten die het onderwijs kunnen verzorgen? En wat is de functie van de opleiding in de regio? Een opleiding in het Engels bijvoorbeeld kan belangrijk zijn voor een regio.” Per anderstalige opleiding wordt dan beoordeeld of het bekostigen van die opleiding een verstandige besteding van publieke middelen betreft.

Alleen nieuwe opleidingen

De toets zal in eerste instantie alleen gelden voor nieuwe opleidingen vanaf het collegejaar 2025-2026. Studies waarbij minder dan een derde van de vakken in het Engels (of een andere taal) gegeven worden, gelden als ‘Nederlandstalig’ en hoeven helemaal niet getoetst te worden. Op een later nog te bepalen tijdstip zullen ook bestaande bachelors getoetst worden, maar daarvan is dus voorlopig geen sprake. De taaleisen gelden alleen voor bachelors en associate degrees, niet voor masteropleidingen.

De Erasmus Universiteit telt zestien Engelstalige bacheloropleidingen, zoals Psychology, Business Administration en Communication and Media. Dat is bijna de helft van alle bachelors. Van een aantal opleidingen bestaat ook een Nederlandse variant.

International students-internationale studenten-canceled_3000_Femke Legué

Lees meer

Nieuwe wet voor instroom internationale studenten: ‘Nodig, maar de toon is zorgelijk’

Minder internationale studenten, meer Nederlands op Nederlandse universiteiten. Dat zijn…