reinier veldman en linquendo van den klooster foto eigen fotos
Reinier Veldman en Linquendo van den Klooster. Beeld door: Eigen foto's

De auteur beweert dat Liberi Erasmi ‘sociale geschillen, zoals homoseksualiteit, reduceert tot simpele onderwerpen waar je het eens of oneens mee kunt zijn.’ Dit is een misinterpretatie van ons standpunt. Liberi Erasmi pleit voor een ruimte waarin verschillende meningen en overtuigingen kúnnen worden geuit, inclusief diegenen die anders denken over de LHBTI-beweging. Dit betekent niet dat wij homofobie ondersteunen; wij zijn hier namelijk fel tegen.

Wel geloven wij in het belang van vrije meningsuiting en een open dialoog om tot begrip voor elkaar te komen. Mensen moeten in staat zijn hun mening te uiten, zelfs als die afwijken van de heersende opvattingen. Door in gesprek te gaan met hen en de achterliggende redenen van hun overtuigingen te begrijpen, kunnen we werken aan het creëren van een tolerante omgeving. Wij denken niet binair over deze zaken. Onze mening staat los van de discussie die wij met zijn allen zouden moeten kunnen voeren. Vroeger was het controversieel om homoseksualiteit te verdedigen, maar het open debat heeft bijgedragen aan meer acceptatie.

Het idee van Liberi Erasmi dat de universiteit geen ideologie moet opleggen wordt door de auteur bekritiseerd. Hij betoogt dat dit een ‘valse neutraliteit’ is. Echter, het vermijden van politieke symbolen op de campus kan juist een manier zijn om een neutrale en inclusieve omgeving te creëren waarin alle studenten zich welkom voelen, ongeacht hun politieke overtuigingen. Liberi Erasmi gelooft in het belang van een gedeelde ruimte waarin verschillende opvattingen kunnen worden gehoord. In een tijd waarin polarisatie en verdeeldheid vaak overheersen, is het streven naar een gezonde discussie en inclusieve omgeving van onschatbare waarde. Juist door ruimte te bieden aan verschillende ideeën en standpunten, kunnen we een omgeving creëren waarin diversiteit en gelijkwaardigheid worden gerespecteerd.

Liberi Erasmi-false neutrality-opinion-Femke Legué

Lees meer

Beste Liberi Erasmi, onverschilligheid is ook een ideologie

De universiteitsraadsverkiezingen zijn maandag van start gegaan. Een van de deelnemende…

Liberi Erasmi’s streven naar een neutrale campus betekent niet dat de partij ‘onverschillig is voor de sociale veiligheid en acceptatie van mensen.’ Wij willen juist een omgeving creëren waarin diverse opvattingen kunnen worden gehoord en waarin open debat en dialoog mogelijk zijn. Door mensen met verschillende standpunten samen te brengen, kunnen we bruggen bouwen en tot oplossingen komen die rechtvaardig en inclusief zijn voor iedereen.

Tegenwoordig lijkt het helaas vaak zo te zijn dat degenen die het hardst roepen, hun gelijk krijgen. Ondanks dat deze mensen beweren te streven naar ‘inclusiviteit’, wordt een afwijkende mening al snel bestempeld als ‘anti’. Zelfs de auteur van het artikel, Senad Delic, maakt zich hieraan schuldig. Het is niet voor niets dat hij praat over ‘homofobe individuen’. Zo beweert hij dat Nawin Ramcharan, de voorzitter van Liberi Erasmi, homofobie in de kaart speelt. Echter zijn deze uitspraken volledig uit hun verband getrokken en worden deze verkeerd geïnterpreteerde uitspraken als troef gebruikt bij de argumentatie tegen wat wij vinden als partij.

Tegenwoordig worden mensen die een andere mening hebben dan de ‘schreeuwende minderheid’ uitgemaakt voor rechtsnationalisten, homo-haters en zelfs fascisten. Dit is een zorgelijke ontwikkeling in onze ogen. In een samenleving die meer gepolariseerd is dan ooit, is er juist behoefte aan een partij zoals Liberi Erasmi. In plaats van de inzet van Liberi Erasmi af te schilderen als ‘politieke lafheid en onverschilligheid’, moeten we het streven naar een neutrale dialoog en inclusieve omgeving omarmen. Het is juist een essentiële ideologie die nodig is om vooruitgang te boeken en een rechtvaardige samenleving te bevorderen.

Wij vinden dat de campus en de universiteit als kennisinstituut niet de plek moeten zijn om ideologische oorlogen uit te vechten. Wat ons betreft mag en moet de campus zo ver mogelijk van het conflict vandaan gehouden worden. Wij zijn op zoek naar verbinding, verbinding tussen mensen én hun politieke opvattingen. Wij doen niet aan identiteitspolitiek waarin een specifieke categorisatie van individuen op basis van hun groepsidentiteit wordt gebruikt om persoonlijke groei te minimaliseren. Dit is destructief voor een omgeving waar inclusiviteit wordt gepredikt en tegelijkertijd groepen worden gemarginaliseerd tot niets meer dan een politieke eenheidsworst die danst in het ritme van de tijdsgeest. Dit is destructief voor een campus waar stil wordt gestaan bij slachtofferschap en tegelijkertijd het gebrek aan intellectuele diversiteit wordt aangejaagd.

Intellectuele diversiteit staat bij Liberi Erasmi op één en zal altijd de basis zijn voor ons gedachtengoed en niet bijdragen aan nog meer polarisatie tussen de verschillende ideologieën, groepen en individuen. Bij Liberi Erasmi staat niet een ideologie, maar de student centraal. Laten we het over studentenzaken gaan hebben.

Jules Deelder zei ooit: “De omgeving van de mens is de medemens.” Laten we gaan praten met elkaar, zinvolle discussies voeren en kritisch blijven. Laat onze intellectuele diversiteit zegevieren.

Lees meer

Twee nieuwe partijen bij U-raadsverkiezingen, winnaar van vorig jaar stopt

De nieuwe Progressive Student Party en Erasmus Student Coalition doen dit jaar voor het…