De student begon in 2007 aan haar opleiding Geneeskunde en behaalde haar bachelordiploma in 2014. Datzelfde jaar begon ze aan de master, waarin studenten Geneeskunde coschappen lopen.

Haar eerste coschap werd voortijdig afgebroken. Er zou sprake zijn van ‘verregaand onprofessioneel gedrag’ dat de onderlinge communicatie verstoorde en zelfs de patiëntveiligheid zou bedreigen. Ze ging bij een psychiater in behandeling om te kijken hoe ze kon omgaan met haar ‘onderliggende gekrenkte gevoelens en verontwaardigde houding’.

Maar het kwam niet meer goed, ook al ging ze door met haar studie en was ze inmiddels in de eindfase van haar opleiding beland. Ze hoefde alleen nog het afsluitende coschap van de opleiding te behalen. Er bleven meldingen komen tijdens verschillende coschappen en meerdere begeleiders en mentoren twijfelden of de student het beroep van arts veilig zou kunnen uitoefenen. De examencommissie en de decaan vonden het te risicovol voor patiënten, collega’s en omstanders om de student te laten afstuderen.

Per 1 mei 2022 is de student uitgeschreven van de opleiding Geneeskunde. De student verzette zich tegen die beslissing, maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de opleiding in het gelijk gesteld: de universiteit heeft het belang van patiëntveiligheid terecht zwaarder laten wegen. Het is de vierde keer sinds 2010 dat een student van een geneeskundeopleiding is weggestuurd.

Beter geen arts

Vorig jaar trokken de examencommissies van de opleidingen geneeskunde aan de bel over het ‘iudicium abeundi’. Ze zagen studenten ‘die beter geen arts kunnen worden’, maar hadden niet altijd de mogelijkheid om hen uit de opleiding te zetten, schreven ze.

Sinds 2010 kunnen opleidingen in het hoger onderwijs een student weigeren of wegsturen als die ‘door zijn gedragingen of uitlatingen’ ongeschikt blijkt voor het beroep. Daar heeft toenmalig minister Plasterk voor gezorgd.

De aanleiding was een pedofiel die in 2007 pedagogische wetenschappen wilde studeren. Deze man was secretaris van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, ook wel bekend als de ‘pedopartij’. Drie universiteiten weigerden hem de toelating, maar er stond eigenlijk niet helder in de wet dat dat mocht.

Geen versoepeling

De opleidingen geneeskunde wilden er ook gebruik van maken. De regels zijn echter te ingewikkeld, betoogden de examencommissies. Maar minister Dijkgraaf liet vorig jaar weten dat hij de regels niet ging versoepelen. Gedwongen uitschrijving mag alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, gezien de grote gevolgen voor de student. De opleidingen moeten heel zorgvuldig te werk gaan.

Dijkgraaf wees erop dat ze de lessen over (en toetsing van) professionaliteit en bepaalde competenties kunnen verbeteren. Als studenten die toetsen niet halen, vallen ze uiteindelijk uit.

Verder kunnen opleidingen hun eigen onderwijs- en examenregeling aanpassen, legde Dijkgraaf uit. Ze kunnen bijvoorbeeld het aantal tentamenkansen en de geldigheidsduur van tentamens beperken.

vlcsnap reanimatie merve rousian Erasmus MC vlog AED

Lees meer

‘Ongeschikte geneeskundestudenten moeten sneller weg’

Opleidingen Geneeskunde zien studenten ‘die beter geen arts kunnen worden’, maar…