De mededeling verscheen op de website van de EUR en is gericht aan de hele EUR-gemeenschap. “We handelden in overleg met de politie vanwege een externe veiligheidsdreiging, maar hebben niet voldoende kunnen doordenken wat de impact op de EUR-gemeenschap zou zijn.

Boosheid

Het politieoptreden, dat mede op verzoek van het universiteitsbestuur plaatsvond, zorgde voor grote boosheid, niet alleen bij de actievoerders zelf. Een groep van bijna vijfhonderd EUR-wetenschappers, en enkelen van andere universiteiten, ondertekenden afgelopen dagen een open brief waarin ze hun verontwaardigen over de ontruiming uitspreken.

Onder de kop ‘Ter verdediging van academische waarden’, spreken zij hun solidariteit uit met de uitgezette studenten. “Wij zijn zeer bezorgd over de uitzetting van onze vreedzaam protesterende studenten uit het Sanders-gebouw […]. Dit is een fundamentele schending van fundamentele academische waarden en de vrijheid van debat en discussie op universiteitsterreinen.”

bezetting sandersgebouw 28-11 Wouter Sterrenburg

Lees meer

Activisten bezetten Sandersgebouw Erasmus Universiteit

Zo'n veertig mensen hebben maandagochtend het Sandersgebouw op campus Woudestein bezet.…

Veilig toevluchtsoord

De wetenschappers roepen daarom het College van Bestuur op de veiligheid van hun studenten te garanderen die bij de bezetting betrokken waren, en het onmiddellijk starten van een dialoog met de hele universiteitsgemeenschap.

“Universiteiten worden verondersteld veilige toevluchtsoorden te zijn voor afwijkende meningen en productieve dialoog, en zijn dat door de geschiedenis heen ook geweest. Universitaire leiders worden geacht een veilige ruimte te creëren voor vreedzame dialoog en kritische stemmen in tijden van maatschappelijke verandering. In plaats daarvan stuurt ons universiteitsbestuur de oproerpolitie erop af om vreedzaam protesterende studenten te arresteren zonder ook maar enige vorm van dialoog aan te gaan”, aldus de opstellers van de open brief.

OccupyEUR Enkele minuten voor de ontruiming was men nog volop bezig met avondeten.

Lees meer

‘Ik hoopte dat het CvB zou komen praten met de actievoerders, onder het genot van wat soep’

De studenten en medewerkers van OccupyEUR waren rustig tijdens hun bezetting van het…

Dialoog

Het College van Bestuur stelt nu in de verklaring: “Het is heel belangrijk dat wij als gemeenschap de dialoog voeren met iedereen die zich betrokken voelt bij duurzaamheid en andere maatschappelijke thema’s, en hopen dat we hier samen in op kunnen trekken. Hiervoor willen we ook echt ruimte maken en we zullen zeer binnenkort verschillende evenementen organiseren om het gesprek te kunnen aangaan. Meer informatie hierover volgt snel.”

Eerder nodigde het universiteitsbestuur een vertegenwoordiging van OccupyEUR uit om donderdagmiddag die dialoog te starten. OccupyEUR sloeg deze uitnodiging af omdat ze een EUR-breed gesprek willen en geen besloten bijeenkomst. Verder voelden de betrokken studenten er weinig voor om ‘met de mensen die twee dagen gelden de Mobiele Eenheid op hen hebben afgestuurd tijdens een vreedzame demonstratie’ om tafel te gaan.

In een reactie op Instagram laat OccupyEUR weten dat ze de spijtbetuiging van het College van Bestuur ‘too little too late’ vindt, en ze eisen het aftreden van het bestuur.

In totaal zijn tien actievoerders weggevoerd door de politie.

Lees meer

‘Politie ontruimde Sandersgebouw op verzoek van de universiteit’

De ontruiming van het Sandersgebouw en de arrestatie van tien demonstranten was volgens…

Lees 2 reacties