Sinds augustus 2021 vraagt Amnesty universiteiten en hogescholen om een handtekening te zetten onder een manifesttegen seksueel geweld onder studenten. Uit onderzoek in opdracht van de mensenrechtenorganisatie bleek dat verkrachting relatief vaak voorkomt onder studenten en dat de meerderheid niet weet waar je binnen een instelling hulp kunt krijgen na seksueel geweld.

Recente onderzoeken van het Interstedelijk Studenten Overleg en de Onderwijsinspectie bevestigden het beeld dat slachtoffers van ‘onveilige situaties’ vaak geen melding maken, zodat problemen soms buiten beeld blijven. Dat blijkt ook uit uitgebreid onderzoek van Erasmus Magazine naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag meldingen studenten themaweek 1 – Elzeline Kooy

Lees meer

De universiteit heeft weinig zicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Slechts een klein deel van de studenten die aangeven dat ze seksueel grensoverschrijdend…

Workshops en trainingen

In het manifest staan zes actiepunten. Studenten moeten bijvoorbeeld workshops kunnen volgen, zoals een omstandertraining. En medewerkers worden getraind om op een ‘traumasensitieve manier’ om te gaan met onderwerpen als seksueel geweld. Ook de klachtenprocedure moet op orde zijn.

De Vrije Universiteit van Amsterdam tekende vorig jaar als eerste, maar er volgden vooralsnog slechts negen andere instellingen. De Erasmus Universiteit ondertekende het manifest in februari, tegelijk met de lancering van een actieplan om seksueel geweld onder studenten tegen te gaan.

De Universiteit Utrecht besloot niet mee te werken en wil met een eigen actieplan aan de slag. De TU Delft tekent nietomdat ze daar weinig zien in workshops voor alles studenten. Dat is zonde, vindt Janna Willems, campagnemedewerker van Amnesty.

Is de lat voor de instellingen niet te hoog gelegd met die zes actiepunten?

“Daar krijgen we van de instellingen wel vragen over, maar de meeste snappen de noodzaak van dit soort trainingen wel. We verwachten ook niet dat alles geregeld is op het moment van tekenen. Pas daarna gaan we met de implementatie aan de slag en daar kunnen we ze ook bij helpen.”

Waarom worden er dan zo weinig handtekeningen gezet?

“We verwachten dat er binnen een paar weken weer tien instellingen tekenen en dan staat de teller op twintig. En wat we zien, is niet negatief: veel instellingen willen eerst een actieplan opstellen voordat ze een handtekening zetten. Het duurt daardoor wat langer, maar dan kunnen ze wel meteen laten zien wat ze concreet gaan doen.”

Zijn daar de actiepunten in het manifest niet voor?

“De actiepunten zijn een soort basis. We moedigen ze aan om meer te doen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deed dat deze week bijvoorbeeld met het ‘Wiel van Studentenwelzijn’ en de Universiteit Maastricht combineerde het tekenen met een conferentie. Ze denken dus eerst goed na voordat ze een handtekening zetten en dat vinden we alleen maar goed.”

Aan een gevoel voor urgentie ontbreekt het dus niet?

“Die urgentie voelen de instellingen wel, zeker na de rel rond The Voice en de onderzoeken onder studenten die naar buiten zijn gekomen. Ze zijn ermee aan de slag en we hebben het gevoel dat het serieus genomen wordt. Maar we vinden wel dat het tijd is voor meer handtekeningen, want ze hebben daar nu al lang de tijd voor. Het is een belangrijk signaal voor studenten en de buitenwereld, dus we hopen dat alle instellingen voor het volgende academische jaar meedoen.”

Het Centrum voor Seksueel Geweld biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Je kunt gratis en anoniem chatten of bellen met 0800-0188.

De universiteit heeft vertrouwenspersonen voor medewerkers en studenten waar je ongewenst gedrag kunt melden. Zij luisteren naar je verhaal en kunnen je helpen en doorverwijzen. Daarnaast is er een klachtenregeling ongewenst gedrag.

Uitslag enquete seksueel grensoverschrijdend gedrag – Esther Dijkstra

Onderdeel van de Special

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Twee op de drie studenten geeft in een onderzoek van Erasmus Magazine aan dat ze weleens…