Bron: youtu.be

Studentenprotest startte hun campagne met een petitie die is gericht aan de Tweede Kamer. Die petitie is in de eerste twee dagen al ruim 60.000 keer ondertekend. In de petitie wordt vooral gevraagd om een eerlijke vergoeding voor studenten die nooit een basisbeurs hebben gekregen.

Paulo Bos begon aan dit project na een reportage in het NOS Journaal over het nieuwe beleid voor studiefinanciering. “Studenten krijgen 1000 euro compensatie, maar dat is niet genoeg als ze 50.000 euro hebben geleend.”

Sietske Prosman, de beleidsadviseur van Studentenprotest, vindt de compensatie te laag. “Niet iedereen krijgt studeren vanuit huis mee en kan dus rekenen op financiële steun. Iedereen moet de kans krijgen om te studeren en zichzelf te ontplooien, ook de mensen die het zelf bij elkaar moeten rapen. Met de wederinvoering van de basisbeurs en de niet nakoming van de beloftes gedaan door de Kamer worden studenten uit deze generatie flink benadeeld.”

20-01-2022_studentenprotest_leenstelsel_foto_Marleen_Verheij

Read more

60.000 handtekeningen voor Rotterdamse actie tegen ‘karige’ compensatie van het leenstelsel

Het nieuwe kabinet wil studenten die onder het huidige leenstelsel vallen met duizend…

Studentenprotest werkt momenteel aan een rapport dat aan beleidsadviseurs wordt verstrekt. Dit rapport is, naast de andere campagnes die ze tot nu toe hebben gevoerd, belangrijk bij het opzetten van een constructieve discussie over de kwestie. Studentenprotest doet op 5 februari op de Dam in Amsterdam ook mee aan de demonstratie tegen het nieuwe beleid. Deze demonstratie is een gelegenheid om meer studenten op te roepen zich aan te sluiten bij de campagne, aldus Prosman.

Verheij verwoordt de toekomstvisie van Studentenprotest: ze willen graag nieuwe bestuursleden benoemen en een officiële studentenorganisatie worden die zich bezighoudt met politiek en andere maatschappelijke kwesties. “We willen studenten beter vertegenwoordigd zien in de politiek, want we worden op dit moment nog niet voldoende vertegenwoordigd.”