Eurekaweek 2018

Lees meer

Hoe de declaraties van het College van Bestuur met ruim 100.000 euro stegen

De declaratiekosten van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit stegen in…

EM berichtte vorig jaar dat de declaratiekosten in 2019 van het CvB 100.000 euro hoger uitvielen dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Dat bericht leidde tot het verzoek van de Universiteitsraad om de declaraties van het universiteitsbestuur vier keer per jaar openbaar te maken, iets dat bij een aantal andere universiteiten al de praktijk is.

Volgens de richtlijn voor declaraties van de VSNU (vereniging van samenwerkende universiteiten), die de EUR ook ondertekende en per 1 januari 2018 inging, moeten universiteiten overzichten publiceren in hun jaarverslag met alle declaraties van de Collegeleden.

De EUR gaat nu drie keer per jaar een update publiceren op de website, twee keer vaker dan de richtlijn voorschrijft. Volgens Ann O’Brien, bestuurssecretaris van de universiteit, is gekozen voor deze frequentie omdat die samenvalt met de rapportagemomenten van de financiële afdeling.

Geaggregeerde informatie

Vooroplopen in transparantie doet de EUR daarmee nog niet. Veel andere universiteiten, zoals Utrecht, Nijmegen, Groningen en Amsterdam, gaan nog verder en publiceren ook alle specificaties en de daadwerkelijke bonnetjes en facturen. Zover gaat de EUR niet: taxikosten worden bijvoorbeeld geaggregeerd weergegeven en de rekeningen zitten er niet bij. Volgens O’Brien biedt de nu geboden informatie ‘maximale transparantie’ en geeft het een goed inzicht in hoeveel en welke kosten de CvB-leden precies maken.

De overzichten worden elke mei, september en januari gepubliceerd. Uit de in september gepubliceerde specificaties valt op te maken dat de zojuist vertrokken rector magnificus Frank van der Duijn Schouten uitsluitend gebruik maakte van de vaste onkostenvergoeding van 541,36 euro per maand. Verder valt te lezen welke onkosten de overige CvB-leden vergoed kregen voor reiskosten, zakelijke etentjes en een pied-a-terre.

Blij met vooruitgang

emtv uitzending declaraties 14 januari

Lees meer

Uraad stelt vragen over declaraties CvB: ‘Waarom geen rapport per kwartaal?’

De declaraties van het College van Bestuur stegen in 2019 met 150 procent ten opzichte…

Een van de (inmiddels oud-)raadsleden die vorig jaar de discussie over transparantie in de Universiteitsraad op gang bracht is Ana Uribe Sandoval. De docent van ESHCC zegt in een reactie ‘blij te zijn dat er beweging is gekomen’, maar tevreden is ze nog niet. “Ik denk dat er nog veel kan worden gedaan om de transparantie op de universiteit te verbeteren. Maar we komen tenminste ergens.”

De discussie over declaraties door universiteitsbestuurders stamt uit 2016, toen er een grote rel ontstond na een artikel van RTL Nieuws over de declaraties van Utrechtse Collegeleden. Media schreven over declaraties van ‘dure vliegtickets’ in ‘prijzige hotels’. Die discussie leidde in 2018 tot de huidige VSNU-richtlijn.