Begin mei kondigde de Erasmus Universiteit aan dat studenten weer voor minimaal een dag in de week onderwijs op de campus kunnen krijgen. Collegevoorzitter Ed Brinksma zei toen dat de heropening nodig was, omdat ‘studenten zitten te verkommeren op de paar vierkante meter die hun kamer heet.’ Ook riep hij studenten op om zichzelf van tevoren te testen. Hij noemde dat ‘je morele plicht’. Gratis tests zijn sindsdien te bestellen via zelftestonderwijs.nl.

Dat onderwijs moest eerst nog wel georganiseerd worden door de faculteiten. Nu, iets meer dan een maand later, blijkt dat offline onderwijs niet overal lukt. Bij de Rotterdam School of Management gaven bijna alle respondenten aan dat ze geen college op de campus konden volgen. Ook de ESHCC biedt geen offline college aan, zeggen de studenten. Bij andere faculteiten (Rechten, Sociale Wetenschappen en Geneeskunde) krijgt ongeveer de helft van de studenten naar eigen zeggen fysiek onderwijs aangeboden.

Alleen op mijn kamer

Veel studenten zijn teleurgesteld over het aanbod van offline onderwijs. “Vreselijk, ik ben eerstejaarsstudent en zit al sinds oktober helemaal alleen op mijn kamer”, schrijft iemand. “Als ik zie hoe vaak vrienden op andere universiteiten naar hun universiteit kunnen, handelt de EUR echt heel slecht”, zegt een ander.

Toch zijn er ook studenten die juist blij zijn dat het meeste onderwijs online blijft: “Online college is het beste wat mij is overkomen in de pandemie. Ik heb een redelijk druk leven en dit bespaart mij elke week vijf uur onnodige reistijd. Nooit meer afschaffen dit lesgeven op afstand!”

De teneur is echter dat de universiteit erg terughoudend is in het aanbieden de campuscolleges. Soms willen docenten wel, maar ligt de bureaucratie dwars. “Een docent die deze maand een offline college wilde geven werd tegengehouden door het programme management”, schrijft een RSM-masterstudent.

Coulanter

Niet overal is het kommer en kwel. Er worden ook complimentjes uitgedeeld. Een rechtenstudent is zeer tevreden: “Ik vind het onwijs goed gaan! Ik heb heel sterk de indruk dat iedereen echt zijn best doet en er het beste van wil maken. Docenten zijn iets coulanter naar studenten toe, bijvoorbeeld met deadlines als iemand echt ziek is geweest, en andersom zijn studenten ook wat ruimdenkender naar docenten toe, bijvoorbeeld met nakijktermijnen.”

Sommige studenten geven aan offline colleges te vermijden, onder andere omdat ze verwachten dat andere studenten zich niet houden aan de maatregelen. Ook wonen sommigen ver weg en is dat een reden om voor de online variant te kiezen. Daardoor blijven de collegezalen regelmatig grotendeels leeg, vertellen meerdere studenten. Een docent zegt daarover: “Enorm frustrerend als er dan maar één student naar het college komt.”

Weinig zelftests

Ook het zelftesten loopt niet storm. Hoewel er volgens landelijke cijfers nu 266.000 bestellingen zijn gedaan, gebruiken de EUR-studenten de tests mondjesmaat. Van de studenten die naar colleges gaan, zegt maar liefst 54 procent nooit een zelftest te doen. Slechts 15 procent van hen doet het altijd. Vooral ESE-studenten zijn niet bereid tot zelftesten: daar is de weigering 71 procent. Sommige studenten noemen de test ‘niet betrouwbaar genoeg’, anderen weten niet waar ze de test kunnen bestellen. Ook testen sommige studenten niet, omdat ze al gevaccineerd zijn. Vooral onder geneeskundestudenten speelt dit een rol. Die snappen dan ook niet waarom er niet vaker offline onderwijs is. “Omdat wij veel in het ziekenhuis werken, is zeker 75 procent al gevaccineerd. Daarom vind ik het belachelijk dat ik sinds de versoepelingen van 26 april welgeteld één keer onderwijs heb gehad op de universiteit”, schrijft een van hen.

Behoorlijk beperkt

De Rotterdam School of Management laat in een reactie weten dat het aantal colleges op de campus ‘behoorlijk beperkt’ is door de grote groepen waar de faculteit mee te maken heeft. Wel is er volgens de faculteit onderwijs op de campus voor een of twee van de maximaal vijf vakken die bachelorstudenten krijgen. “De percentages zouden dus hoger moeten zijn dan uit de peiling blijkt”, schrijft een woordvoerder. De woordvoerder herkent het beeld dat veel studenten verstek laten gaan bij de aangeboden colleges.

Ook het Erasmus MC en de ESSB geven aan wel colleges aan te bieden. “Alle studenten, met uitzondering van de deelnemers aan twee researchmasters, krijgen fysiek onderwijs”, laat de geneeskundeopleiding weten. Bij de ESSB krijgen alle bachelorstudenten de kans om zich in te schrijven voor campusonderwijs. Wel hangt het soms af van de begeleiders of het onderwijs op de campus plaats vindt. En ook daar komen veel studenten niet: bij hoorcolleges is slechts een vijfde van de capaciteit bezet.

In quarantaine

Bij het Erasmus University College vonden in mei colleges plaats in het gebouw van de opleiding aan de Nieuwmarkt. Daar maakten toen ook veel studenten gebruik van. Daarna liep het aantal studenten dat in quarantaine moest echter zo hoog op dat de opleiding weer omgeschakeld is naar online onderwijs.

campus corona rules return

Lees meer

Campustalk: Zelftests, open terrassen en blije studenten

Studenten en medewerkers kunnen binnenkort weer naar de campus en daarbij gebruikmaken…