Nederlandse studenten kunnen gebruikmaken van de zogenoemde de 1-februariregeling. Als je voor die datum stopt met je studie, hoef je het geld van je studiebeurs en ov-kaart niet terug te betalen. Geleend  geld moet je wel terugbetalen.

“Het veranderde bindend studieadvies lijkt een logische oorzaak te zijn van het dalende aantal studiestoppers in februari, maar daar is geen onderzoek naar gedaan”, laat een woordvoerder van de universiteit weten. Om studenten tijdens de coronacrisis tegemoet te komen is het bindend studie advies (bsa) in Rotterdam met 6 tot 9 studiepunten verlaagd.

“Er zijn ook andere factoren die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de financiële tegemoetkoming voor studenten die vertraging oplopen, extra herkansingsmogelijkheden, misschien zelfs gemiddeld betere resultaten”, zegt de woordvoerder. “Ook naar die factoren is geen onderzoek gedaan, dus het blijft gissen.”

studenten corona universiteitsbibliotheek studeren ub campus mondkapje – Levien Willemse

Lees meer

Erasmus Universiteit verlaagt de bsa-norm met zes tot negen studiepunten

Op de Erasmus Universiteit wordt de norm voor het bindend studieadvies (bsa) verlaagd tot…