Vanwege de coronacrisis en de verlengde lockdown besloten de veertien Nederlandse universiteiten half januari het bindend studieadvies 10 tot 15 procent te verlagen. Dit deden ze nadat verschillende belangenorganisaties en studentengeledingen van universiteitsraden daarom vroegen. Studenten maakten zich zorgen over studievertraging en stress door corona.

Philip van Moll crop

Lees meer

Universiteitsraad bepleit corona-coulance voor het bindend studieadvies

De studentgeleding van de Universiteitsraad wil graag in gesprek met de…

Nominaal is normaal

Op de meeste faculteiten van de Erasmus Universiteit geldt sinds 2012 voor studenten de norm dat ze in hun eerste jaar alle zestig studiepunten moeten halen. De versoepeling maakt hier tijdelijk een einde aan. De woordvoerder van de universiteit zegt dat de stelregel is dat de bsa-norm met ‘tenminste 10 procent wordt verlaagd en dat studenten binnen de opzet van het programma daar wezenlijk profijt van hebben’. In de praktijk komt dat neer op een verlaging van zes tot negen studiepunten.

Hoe dat concreet invulling krijgt verschilt binnen de universiteit. “De exacte uitwerking daarvan wordt vastgesteld en gecommuniceerd door de opleiding”, zegt de woordvoerder.

EUR-Corona_02

Lees meer

Universiteiten versoepelen bsa alsnog

Dat is besloten in de universiteitenvereniging VSNU. De afzonderlijke universiteiten…