Met 1 februari in aantocht zit er aardig wat urgentie achter. Dan is namelijk de deadline waarvoor studenten zich uit kunnen schrijven van hun studie, om het jaar daarop alsnog dezelfde studie te mogen volgen.

Molensteen

Philip van Moll crop
Philip van Moll

Universiteitsraadslid Philip van Moll vertelt waarom deze versoepeling zo belangrijk is: “We zien in enquêtes en gesprekken met eerstejaars dat het bindend studieadvies als een molensteen om de nek hangt bij eerstejaars studenten. De psychologische impact van de coronacrisis is al flink onder studenten, en bij sommigen is de stress vanwege de strenge eisen voor het bsa een factor die het leven verzwaart.”

Van Moll benadrukt dat dit zeker niet voor alle studenten geldt, maar dat actie nodig is. “Wij zijn er voor iedere student, en er is een groep studenten die echt in de problemen komt door de combinatie van de coronacrisis en de strenge bsa-eisen. Voor de groep die het lastig heeft en wiens resultaten eronder lijden, willen wij graag dat er een oplossing komt.”

Eensgezind

De Erasmus Universiteit hanteert een van de strengere bsa-normen, waarbij in het eerste jaar alle 60 ECTS behaald moeten worden. Tijdens het vorig academisch jaar is er een tijdelijke coulanceregeling geïntroduceerd voor studenten die problemen hadden door de coronacrisis, maar voor het huidig academisch jaar is er nog geen regeling opgetuigd.

Van Moll hoopt dat in gesprek met de universiteit daar nu verandering in kan komen: “Alle twaalf studentleden van de Universiteitsraad zijn eensgezind over het feit dat er een oplossing gevonden moet worden. Hoe die eruit moet zien is nog niet duidelijk, maar persoonlijk zou ik zeggen dat er meerdere alternatieven zijn. Denk bijvoorbeeld aan een extra jaar de tijd voor studenten die het bindend studieadvies niet in het eerste jaar halen, of een verlaging van het aantal studiepunten dat nodig is voor een positief bsa.”

Unsplash_Adrian Swancar_laptop_thuiswerken

Lees meer

Medezeggenschap roept universiteiten op: verlaag het bsa

Medezeggenschapsleden van bijna alle universiteiten pleiten in een open brief aan…

Studenten in de medezeggenschap van elf universiteiten roepen hun colleges van bestuur deze week op om het bindend studieadvies dit collegejaar te versoepelen. De studentgeleding van de Rotterdamse Universiteitsraad onderschrijft die oproep ook.