In feite is deze ‘coulanceregeling’ geen aanpassing van de bestaande regels. In uitzonderlijke omstandigheden is uitstel van het advies altijd al mogelijk, en de coronacrisis beschouwt de universiteit als een uitzonderlijke situatie.

Krijg je uitstel, dan moet je in het tweede jaar de openstaande punten uit je eerste jaar halen om alsnog een positief advies te krijgen. Daarnaast moet je een studieplan opzetten om te voorkomen dat je in je tweede jaar vastloopt. Heb je dit jaar al een uitgesteld advies, dan adviseert de universiteit om contact op te nemen met je studieadviseur.

Voor studenten die al vóór de crisis hun bsa niet meer konden halen, verandert er niks. Zij krijgen zoals gewoonlijk een negatief advies.

Strikte norm

Op de Erasmus Universiteit geldt met ‘Nominaal is Normaal’ een strikte bsa-norm: studenten moeten alle 60 punten halen. Wel kunnen ze sommige onvoldoendes compenseren. Voor studenten Geneeskunde is de eis iets minder streng, zij hebben een bsa-norm van 45 punten.

Vorige week donderdag spraken de rectoren van de Nederlandse universiteiten al met studentenorganisaties LSVb en ISO af om soepeler om te gaan met de bsa-norm vanwege de coronacrisis. Daarna kregen de universiteiten de tijd om die richtlijnen zelf uit te werken. De EUR volgt in grote lijnen de afspraken die toen gemaakt zijn.

Van Engelshoven op de campus_foto’s door Aysha (19)

Lees meer

Uitstel voor studenten met te weinig punten voor bindend studieadvies

Eerstejaarsstudenten die dit collegejaar niet aan het bindend studieadvies voldoen…