Het bindend studieadvies (bsa) heeft goede en slechte kanten, stellen de studentgeledingen. De ene student komt dankzij de dreiging van het bsa ‘van de bank af’ en gaat zijn best doen, de andere student kampt door de bsa-norm met spanning en stress.

Maar hoe je ook over het bsa denkt, een ding is duidelijk: dit is een ongewoon studiejaar. Je kunt niet van studenten verwachten dat ze midden in de covid-19-pandemie studeren alsof er niets aan de hand is, menen de studenten.

“We moeten het bsa-vraagstuk dit jaar niet bekijken alsof we in een normaal jaar verkeren”, staat in de open brief. “Dat is niet de realiteit.”

Philip van Moll crop

Lees meer

Universiteitsraad bepleit corona-coulance voor het bindend studieadvies

De studentgeleding van de Universiteitsraad wil graag in gesprek met de…

Samen

Het is een kalme brief, en daar is over nagedacht. “We willen niet tegen de universiteiten optrekken”, zegt initiatiefnemer Job Vlak van de Delftse studentenfractie ORAS. “We willen met elkaar om tafel. Dit jaar is de druk op eerstejaars studenten zo hoog, dat we moeten ingrijpen.”

Dat lijken de universiteiten vooralsnog niet van plan. Hun uitgangspunt is dat afzonderlijke opleidingen zelf de afweging moeten maken: is het voor hun studenten mogelijk om goed te studeren of moet de norm omlaag?

Lockdown

Maar inmiddels wordt de lockdown weer verlengd en is duidelijk dat het nog lang zal duren voordat alles weer normaal is. Vandaag praten de bestuurders binnen universiteitenvereniging VSNU onder meer over het bsa, dus de studenten hopen dat er toch een doorbraak komt.

Maar die vergadering stond al heel lang gepland, zegt een woordvoerder. De bestuurders zijn niet van plan om een nieuwe koers te gaan varen. Ze zullen vooral ervaringen en observaties uitwisselen.

Petities

De brief is ondertekend door studentenfracties van de twee Amsterdamse universiteiten, Delft, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Alleen Eindhoven en Enschede ontbreken in het rijtje. De studenten krijgen steun van het Interstedelijk Studenten Overleg, dat zijn wortels in de medezeggenschap heeft.

Philip van Moll van de Universiteitsraad van de EUR zegt dat de studentgeleding met het College van Bestuur in gesprek wil over een soepeler bindend studieadvies: “Wij zijn er voor iedere student, en er is een groep studenten die echt in de problemen komt door de combinatie van de coronacrisis en de strenge bsa-eisen. Voor de groep die het lastig heeft en wiens resultaten eronder lijden, willen wij graag dat er een oplossing komt.”

Studenten doen al langer pogingen om de universiteiten op andere gedachten te brengen. Ze schrijven brandbrieven en laten petities rondgaan. Anders dan de universiteiten hebben de hogescholen in november besloten om hun eerstejaars studenten allemaal uitstel van het bindend studieadvies te geven.

Nog geen reactie — begin de discussie!