De zaak werd maandag behandeld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag en draait om de bloktoets heelkunde, een meerkeuzetoets die plaatsvindt tijdens de coschappen. Student Jasper Klasen haalde net geen voldoende op de toets. Daarom wil hij inzage, om te kijken of de beoordeling wel klopt en om te leren van zijn fouten en daarmee verdere studievertraging te voorkomen.

De opleiding weigert inzage van de volledige toets, omdat ze niet wil dat de meerkeuzevragen bekend worden. De student krijgt daarom alleen een lijst met thema’s ter inzage met daarbij de scores die hij daarop gehaald heeft. Daarmee kan hij wel zien op welk onderdeel hij fouten gemaakt heeft, maar niet of de beoordeling op de juiste manier heeft plaatsgevonden.

Dat een toets niet valt in te zien, is ongebruikelijk. De advocaat van de student meldde tijdens de zitting dat de Rotterdamse geneeskundeopleiding de enige medische studie in Nederland is die dat weigert.

Beperkt aantal vragen

Volgens een tijdens de zitting aanwezige hoogleraar van het Erasmus MC zijn er maar een ‘beperkt aantal vragen denkbaar’ bij bepaalde medische kwesties. Als inzage wordt toegestaan, zouden studenten na verloop van tijd op de hoogte kunnen zijn van alle mogelijke vragen.

Daarnaast heeft de opleiding de vrijheid om inzage op eigen wijze in te vullen, volgens de jurist die de EUR vertegenwoordigde in de zitting. Omdat het om een deeltoets gaat en niet om een tentamen, zou die vrijheid ook nog wat groter zijn. Inzage vindt bij deze toets uiteindelijk wel plaats, maar pas na twee keer een onvoldoende. “Dan krijgt de student de gelegenheid tot een uitgebreide inzage en een gesprek met de docent. Een minicollege zou je het kunnen noemen, waarin de docent de gebieden waarop de student veel fouten maakt nog even kan aanhalen.” De student betwist deze gang van zaken. Klasen zegt dat hij na de tweede keer zakken slechts een kopie kreeg uitgereikt van zijn toets en er geen ruimte was voor vragen.

Dat alle tentamenvragen bekend worden onder studenten is volgens de advocaat van de student geen enkel probleem, ‘want als studenten op alle denkbare vragen het antwoord weten dan zijn ze op de hoogte van de gehele stof’. “Wellicht ontbreekt er dan nog enige reflectie, maar dat wordt ook niet getoetst met meerkeuzevragen”, aldus de advocaat.

Privacywet

De student kreeg eerder van het College van beroep voor de examens (CBE) gelijk dat tentamenantwoorden onder de privacywet gezien worden als persoonsgegevens en dus opvraagbaar zijn. De universiteit beschouwt toets- of tentamenvragen echter níet als persoonsgegevens en dus kreeg de student alleen een lange lijst betekenisloze A-, B- en C-tjes. Vervolgens ging hij in hoger beroep bij het CBHO.

De onderwijsrechter komt binnen zes weken met een uitspraak.

cbho-raad-van-state-rechtszaak-nominaal-is-normaal-foto-joshua-kruter-3

Lees meer

Dankzij de privacywet kun je altijd een kopie opvragen van je tentamen

Tentamenantwoorden zijn persoonsgegevens, blijkt uit een recente uitspraak van het…