De hogeronderwijsinstellingen hebben allemaal een speciaal potje (profileringsfonds) om studenten te ondersteunen die, al dan niet door overmacht, studievertraging oplopen. In vrolijke gevallen zijn dat zwangere studenten, topsporters en studentbestuurders, maar ook zieke studenten mogen aankloppen. Het gaat in totaal om zo’n 6,5 miljoen euro.

Maar er zijn zo’n 760 duizend hbo- en wo-studenten in Nederland. Als straks enkele duizenden een beroep doen op deze fondsen, dan zijn die snel uitgeput. De onderwijsinstellingen hebben hun eigen spelregels, maar studenten ontvangen tussen de 200 en 300 euro per maand.

Het virus zorgt nu al voor studievertraging. In Maastricht mogen studenten geneeskunde in hun coschappen vanwege een gebrek aan mondkapjes en desinfectiemiddel voorlopig niet meer assisteren op de OK, weet universiteitsblad Observant. Aan de Amsterdamse tandartsenopleiding van de UvA en de VU is het gebrek aan mondkapjes zo nijpend dat veel behandelingen zijn geschrapt. Spoedgevallen en lopende behandelingen worden vooral uitgevoerd door laatstejaars masterstudenten om studievertraging te voorkomen.

Stilgelegd

Daarnaast hebben instellingen allerlei kosten door het verplaatsen of afgelasten van colleges en evenementen. Aan de TU Eindhoven bijvoorbeeld is de laatste dag van de Career Expo stilgelegd. Deze jaarlijkse carrièrebeurs voor studenten trekt ruim drieduizend bezoekers.

Toch proberen de instellingen hun onderwijs en onderzoek zo veel mogelijk door te laten gaan. Aan de TU Delft vond deze week de eerste promotieceremonie via een inbelverbinding plaats, omdat sommige commissieleden niet vanuit het buitenland naar Nederland konden komen. De TU Delft verwacht dat dit de komende weken vaker zal gebeuren, schrijft universiteitsblad Delta.

Zelf oplossingen bedenken

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob verstuurden dinsdag een brief aan een hele reeks onderwijskoepels, studentenorganisaties en vakbonden. “Weet dat wij meeleven met de mensen die door het virus besmet zijn”, schrijven ze. “Wij hopen dat zij spoedig herstellen, aan het werk kunnen of weer mee kunnen doen aan het onderwijs.”

Meer hebben ze voorlopig niet te bieden. Onderwijsinstellingen moeten zelf oplossingen bedenken voor lesuitval en zelf de afweging maken of het onderwijs door kan gaan, aldus de ministers. De Erasmus Universiteit volgt het advies van het RIVM. Op een speciale webpagina deelt de EUR updates.