huisarts huisartsentekort internationale studenten zorgstelsel – Rachel Sender

Lees hier meer

Afgewezen door twintig huisartsen en een dikke rekening van de spoedeisende hulp

Internationale studenten lopen (huisartsen)zorg mis. Studenten en de universiteit trekken…

Studenten die pas als ze klachten krijgen op zoek gaan naar een huisarts, belanden te vaak op spoedeisende hulp (SEH), omdat huisartsen geen plek hebben. Degenen die op zoek gaan naar een huisarts om zich in te schrijven voordat ze klachten krijgen, krijgen vaak te horen dat er geen plek is of dat ze zich alleen als ‘passant’ kunnen registreren.

Dat is voor de internationals een extra hobbel om naar de huisarts te stappen, omdat ze als passant vooraf moeten betalen, ook al hebben ze de juiste verzekering. Bij een goede verzekering kunnen ze de zorg achteraf declareren. Alsnog besluiten studenten om minder snel naar de huisarts te stappen vanwege de voor te schieten kosten of zelfs terug te vliegen naar het thuisland voor zorg.

De universiteit herkent dat studenten moeite hebben met het vinden van een huisarts. “De signalen komen centraal – bij het International Office, de decanen en de psychologen – binnen, en ook bij de international offices van de faculteiten en verschillende studentenverenigingen”, bevestigt een universiteitswoordvoerder. Hoe groot het probleem is, weet de EUR niet. Er worden geen cijfers van bijgehouden.

Laks en tekorten

Uit gesprekken met een verzekeraar, internationale studenten, huisartsen en de koepelvereniging van huisartsen blijkt dat aan het probleem verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Deels is het te wijten aan de student zelf maar deels ligt het ook buiten de student, volgens de verschillende betrokkenen.

Enerzijds komen internationale studenten terecht in een door hen als ingewikkeld ervaren zorgsysteem. Zij krijgen daar voorlichting over, maar door alles wat geregeld moet worden schiet het verzekeringsvraagstuk er soms bij in, volgens Arti Pancham van Aon, de grootste leverancier van particuliere verzekeringen aan internationale studenten. “Als je jong bent sta je er niet altijd bij stil dat je ook ziek kunt worden”, voegt de Rotterdamse huisartsenpraktijkmanager Yolande Pleune toe.

Anderzijds kampt Rotterdam met een huisartsentekort waar internationale studenten, nog meer dan de Rotterdammers, de dupe van zijn. Huisartsen hebben de neiging internationale studenten alleen als passant te registreren en veel huisartsen in het centrum hebben überhaupt te maken met een patiëntenstop, ook voor Rotterdammers. Omdat het zo druk is, blijft er bovendien soms weinig plek over voor passanten. Bovendien brengen internationale studenten extra administratieve lasten met zich mee, omdat ze vaak een ander soort verzekering hebben en de kans bestaat dat ze maar een paar jaar blijven, waar niet alle huisartsen op zitten te wachten.

Betere voorlichting aan student en huisarts

De universiteit is met Aon in gesprek of er een rol is die zij kan oppakken. “Te denken valt aan het vereenvoudigen van de administratie bij private verzekeringen, betere voorlichting aan zorgaanbieders over hoe die verzekeringen werken , of betere voorlichting aan studenten over het ontsluiten van het zorgaanbod”, zegt een universiteitswoordvoerder.

De gemeente zegt naar aanleiding van raadvragen door het CDA en GroenLinks bezig te zijn met het in kaart brengen van het Rotterdamse huisartsenprobleem en eventuele oplossingen.

Lees één reactie