1. Wat zegt deze voldoende over de kwaliteit van mijn studie?

Eigenlijk heel erg weinig. Sinds 2011 hoeven studies niet meer uitgebreid beoordeeld te worden; in dat jaar is de Instellingstoets Kwaliteitszorg geïntroduceerd. De NVAO kijkt hierbij of de onderwijsinstelling zelf de kwaliteit van de opleidingen kan waarborgen. Dat de EUR geslaagd is voor de instellingstoets zegt daarom meer over de universiteit als geheel dan over het niveau van de studies die hier worden aangeboden. De NVAO beoordeelt studies nog wel individueel, maar als een instelling een voldoende heeft voor de kwaliteitstoets dan is die toetsing minder omvangrijk.

Wil je weten hoe de onderwijskeurmeester over jouw studie denkt? Hier kun je een overzicht vinden van het oordeel per opleiding.

2. Waarom is een accreditatie zo belangrijk?

Zonder accreditatie wordt een studie niet erkend door de overheid. Dan betaal je instellingsgeld in plaats van het voor Europese studenten verlaagde collegegeld. Je krijgt dan geen OV-kaart en je kan ook geen geld lenen bij DUO. Daarnaast mag een opleiding zonder accreditatie geen rechtsgeldige diploma’s of getuigenschriften uitgeven.

Het is dus belangrijk dat studies geaccrediteerd worden, en na een voldoende voor de kwaliteitstoets is die accreditatie simpeler voor opleidingen. Het voorbereiden van een accreditatie is een flinke papierwinkel, en het idee achter de instellingstoets is dat individuele opleidingen nu door iets minder hoepels hoeven te springen.

Studies hoeven na de instellingstoets slechts op drie in plaats van zes punten beoordeeld te worden. Wat de doelstellingen van de studie zijn, hoe ze dat realiseren en of het behaald wordt, moet nog aangetoond worden. Welke studieprogramma’s daarvoor ontwikkeld zijn, of het personeel gekwalificeerd is, welke voorzieningen nodig zijn en of de kwaliteit voldoende is, toetst het onderzoekspanel niet meer als de onderwijsinstelling de kwaliteitstoets gehaald heeft.

3. Waarom heeft de universiteit een voldoende gekregen?

Omdat de geselecteerde studenten en medewerkers een positief beeld hebben geschetst van de universiteit. De NVAO heeft haar besluit genomen nadat een onafhankelijk panel vooral veel gesproken heeft met studenten en medewerkers. Het panel was vijf dagen op de campus en toetste onder meer de onderwijsvisie van de universiteit. De universiteit heeft een heldere visie en een duidelijk beleid, vindt het panel. En die visie wordt ook verwezenlijkt en geëvalueerd. Alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de universiteit een positieve beoordeling heeft gekregen.

Verder moet de universiteit wel zelf tijdig de accreditatieaanvraag op tijd versturen. Dit proces is overigens niet gratis: afname van de instellingstoets kost, een grote instelling zoals de EUR, 36.400 euro.

De hele besluitvorming is te vinden in het rapport.

4. Voorkomt dit dat de waarde van mijn diploma ooit vervalt?

Bij accreditaties en beoordelingen van studies wordt vaak teruggedacht aan het NVAO-rapport uit 2011 over Inholland. 20 tot 25 procent van de studenten had ten onrechte een diploma gekregen. Bij studenten van het verkorte afstudeerproject was dit percentage 50 tot 100 procent. In hetzelfde jaar kwam ook naar buiten dat in Zwolle diploma’s onterecht uitgegeven waren. De accreditatie van opleidingen moet tegengaan dat de kwaliteit van studies onder de maat is, maar bij eerdere controles was bij de betreffende scholen nog niets aan de hand. Daarnaast deelt de NVAO meestal eerst een gele kaart uit en krijgen opleidingen even de tijd om problemen aan te pakken.

Kortom: nee, het behalen van de instellingstoets waarborgt de waarde van jouw diploma niet. Het gaat om de accreditatie van jouw studie, blijf die dan ook in de gaten houden.

5. Hoe kunnen ze nu een voldoende krijgen als ik altijd mijn docenten afkraak in evaluaties?

Wat jij van je studie vindt, is voor deze keuring niet van belang. Het gaat juist over hoe de universiteit omgaat met die feedback. “De EUR kent een uitgebreid systeem voor evaluatie en monitoring van beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit”, schrijft de NVAO in haar rapport. “De instelling kent cycli van verschillende duur om op korte, middellange en lange termijn verbetermaatregelen te kunnen nemen.”

Al die mails en herinneringen over of je alsjeblieft het vak, de studie of wat anders wilt evalueren, zijn dus niet alleen maar vulling voor je mailbox. Volgens de NVAO wordt op de EUR best wat gedaan met die feedback.

studenten-collegezaal

Lees meer

Een voldoende voor de Erasmus Universiteit

De EUR mag zelf blijven beoordelen of de kwaliteit van de opleidingen goed genoeg is. De…