Sinds 2011 hoeven niet alle opleidingen individueel beoordeeld te worden. Bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg wordt gekeken of de onderwijsinstelling in staat is de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Toen deze manier voor het eerst gebruikt werd in 2012 kreeg de EUR geen voldoende.

Nu wel in één keer

De ‘kwaliteitszorg’ voldeed toen niet aan de gevraagde punten. De EUR kreeg bijna een jaar om alles op orde te krijgen en dat lukte. Dit jaar is de universiteit wel in één keer geslaagd. Toch gaf het panel wat aanbevelingen mee. Zo kan de medezeggenschap meer structurele ondersteuning gebruiken bij inhoudelijke en strategische taken, vindt de NVAO. Door die extra hulp zouden de leden van de medezeggenschap pas echt als volwaardig gesprekspartner kunnen deelnemen.

Verder raadt de NVAO aan om concretere beleidsdoelstellingen te formuleren, de didactische vaardigheden van docenten verder te ontwikkelen en het loopbaanbeleid te verbeteren.

Aanbevelingen

“De Erasmus Universiteit gebruikt de aanbevelingen van het panel om in de komende zes jaar verder te werken aan nog uitdagender onderwijs, met nog scherpere doelen ten aanzien van wat we willen bereiken”, laat rector magnificus Huib Pols weten.

Voor oktober 2024 moet de EUR opnieuw getoetst worden.

Lees hier het hele rapport.