Een RSM-onderzoek naar het vestigingsklimaat voor hoofdkantoren in Nederland duikt op in de memo’s die aan de basis liggen van de afschaffing van de dividendbelasting. Het gaat om het rapport Wederzijds Profijt: de strategische waarde van de top 100 concernhoofdkantoren voor Nederland en van Nederland voor deze top 100. Opvallend genoeg is het de enige wetenschappelijke bron in de stukken over de dividendbelasting die eind april naar buiten kwamen.

Wetenschappelijke integriteit

Het rapport is omstreden, omdat werkgeversorganisatie VNO-NCW het eerder al gebruikte in de lobby voor een andere belastingmaatregel waar grote bedrijven van profiteren. Uit onderzoek van denktank Changerism bleek bovendien dat Shell de rekening voor het onderzoek betaalde. Ook andere bedrijven betaalden mee aan het onderzoek. De auteurs van het rapport, vier wetenschappers van de RSM, vermeldden de bedrijven echter niet als financier van het onderzoek. Terwijl de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening voorschrijft dat externe financiers worden genoemd in publicaties.

Daarnaast loopt er een onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit naar een van de auteurs van het rapport. In de nasleep van zijn Changerism-onderzoek diende socioloog Vatan Hüzeir een klacht in bij die commissie, onder andere over het niet vermelden van externe financiers, maar ook over de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het rapport.