Tegen een hoogleraar van de Rotterdam School of Management is een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). De wetenschapper zou in publicaties niet gemeld hebben dat het onderzoek gesponsord werd door Shell.

Het gaat om een RSM-onderzoek uit 2009 naar de strategische waarde van de vestiging van hoofdkantoren in Nederland. Het rapport speelde later een belangrijke rol in een succesvolle lobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW naar lastenverlichting voor multinationals.

Volgens de klacht, ingediend door Vatan Hüzeir van denktank Changerism, zou de wetenschapper meerdere bepalingen van de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek hebben geschonden. Zo heeft de onderzoeker volgens Hüzeir nagelaten te vermelden wie de opdrachtgever was van het onderzoek. Op het rapport werd als enige opdrachtgever VNO-NCW vermeld, terwijl Shell de rekening van meer dan 300.000 euro betaalde. Op de opdrachtovereenkomst staan behalve Shell bovendien Akzo Nobel, DSM, Philips, Unilever en ook VNO-NCW. Behalve op het rapport werd de opdrachtgever ook niet vermeld op enkele volgende wetenschappelijke publicaties, die gebaseerd waren op dit rapport.

Ook wetenschappelijk gezien zou het rapport ‘niet betrouwbaar’ zijn, schrijft Hüzeir in de klacht. “Over onzekerheid van onderzoeksresultaten en foutenmarges is in de publicatie namelijk niet melding gemaakt, terwijl daar wel reden voor is”, staat in de brief aan de CWI.

Het kwalijkste vindt Hüzeir het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de onderzoeker. “Hij heeft zich geen rekenschap gegeven van de implicaties van dit onderzoek. Met dit rapport heeft de industrie een lastenverlichting van 500 miljoen euro afgedwongen.”

Changerism-rapport

Denktank Changerism publiceerde in mei een onderzoek naar de banden tussen de RSM en de fossiele-brandstofindustrie. In dat rapport speelde het gesponsorde onderzoek al een belangrijke rol. Toch vond Hüzeir het belangrijk om ook een formele klacht in te dienen.

“Voornamelijk omdat er in het publieke debat na ons rapport steeds gesproken werd over het ‘zelfreinigend vermogen’ van de wetenschap. Terwijl er maanden later nog niets is gedaan met dit Shell-onderzoek. Zo goed werkt dat zelfreinigend vermogen dus niet”, vertelt Hüzeir. Overigens heeft de universiteit wel een externe commissie ingesteld die de banden met het bedrijfsleven onderzoekt.

Procedure

Een woordvoerder van de RSM laat weten niet te reageren op de klacht zolang die in behandeling is bij de commissie Wetenschappelijke Integriteit. “De commissie zal eerst moeten bepalen of de klacht ontvankelijk is, en daarna zullen we de klachten afwachten.” De universiteit bevestigt wel dat de klacht is ingediend.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit wil uit privacy-overwegingen niet bevestigen of ontkennen dat er een klacht is ingediend. De commissie heeft eerst drie weken de tijd om te besluiten of de klacht ontvankelijk is. Daarna oordeelt de CWI binnen twaalf weken over de inhoud van de klacht.

Het College van Bestuur krijgt daarna nog vier weken de tijd om het advies van de commissie om te zetten in een besluit. Hüzeir gelooft in een integere behandeling door de commissie. “Ik heb er vertrouwen in dat de commissie de dingen die wij als problematisch ervaren, ook zo zal zien.”

Lees één reactie