In dit overzicht zijn de verkiezingsprogramma’s van de volgende partijen meegenomen: CDA, Christenunie-SGP, D66, DENK, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, NIDA, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Stadsinitiatief en de VVD. Niet alle partijen weiden over alle thema’s uit in hun programma. Het verkiezingsprogramma van de PVV (één A4’tje) had over alle vijf thema’s geen mening en komt dus verder niet terug in dit verhaal. Onderaan dit artikel vind je links naar alle verkiezingsprogramma’s.

Hoger onderwijs

Als je wil weten waar je níet moet zijn voor ideeën over het hoger onderwijs: Leefbaar Rotterdam en de Partij voor de Dieren reppen allebei met geen woord over het hoger onderwijs in hun verkiezingsprogramma’s. Natuurlijk gaat de gemeente in veel opzichten niet over de universiteit: het geld komt grotendeels van het Rijk.

Toch hopen enkele partijen een positieve invloed te hebben op de EUR. De VVD bijvoorbeeld wil graag dat de EUR een topuniversiteit blijft, en dus moet de gemeente goed voor de universiteit zorgen: goede voorzieniningen en huisvesting voor nationale en internationale studenten. Onder andere DENK sluit zich daarbij aan. Het CDA zou graag zien dat het aanbod van opleidingen aan de onderwijsinstellingen beter wordt afgestemd op de arbeidsmarkt.

D66 wil meer verbindingen tussen de hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en NIDA zou graag zien dat de gemeente in zijn beleid meer gebruikmaakt van de kennis van de universiteit en hogescholen. Christenunie-SGP wil een burnout-preventieplan voor onderwijsinstellingen en dat alle leerlingen gelijke kansen hebben op een goede opleiding, ongeacht de wijk waarin ze wonen of de financiële situatie. GroenLinks pleit voor een breed opleidingsaanbod op zowel hbo- als universitair niveau. Ook wil de partij meer verbindingen tussen stad en studie.

DENK heeft nog een heel ander plan: het onder de aandacht brengen van migratiegeschiedenis op onderwijsinstellingen. Ook de PvdA wil graag sturen wat er op de EUR gedaan wordt: samen met maatschappelijke organisaties zou de EUR grootschalige preventieprogramma’s moeten opzetten tegen obesitas, alcohol- en drugsgebruik.

Huisvesting

Een aantal partijen is zich bewust van het probleem van studentenhuisvesting. GroenLinks, PvdA, D66, SP en Christenunie-SGP pleiten voor goede afspraken over de bouw van nieuwe studentenwoningen. De Christenunie ziet daarbij leegstaande kantoorpanden als een goede oplossing. Het CDA wil dat er een actieplan komt voor de brandveiligheid van studentenwoningen. Ondeugender is het voorstel van de Christen-Democraten om studenten hun huur deels in natura te laten betalen, bijvoorbeeld in ruil voor ‘vrijwilligerswerk’. De overige partijen zeggen niets specifieks over studentenhuisvesting.

Campus

De campus wordt door de meeste partijen ongemoeid gelaten, maar sommige opvattingen zouden toch weleens impact kunnen hebben op het dagelijkse wel en wee rond de Erasmus Plaza. Zo pleit de Partij voor de Dieren voor gezondere, diervriendelijkere en duurzamere kantines. De partij wil een voedselvisie, en bedrijven en ondernemers oproepen om een wekelijkse vegetarische dag in te voeren. GroenLinks pleit juist voor gezondere gebouwen: geen barakken, containers of noodgebouwen. Met GroenLinks aan de macht zou er dus eindelijk een eind komen aan het N-gebouw. NIDA maakt zich hard voor (op campus Woudestein reeds bestaande) stilteruimtes. “In een dagelijkse sleur willen we onze diepere zin in het leven nog weleens verliezen.  Momenten van onthaasten, bezinning en gebed bieden veel Rotterdammers de nodige zin om er het beste van te maken”, verwoordt de partij dat op haast poëtische wijze.

Studenten

De partij Stadsinitiatief Rotterdam (van ex-D66’er Jos Verveen) breekt een lans voor internationale studenten. Die kunnen nu maar een beperkt aantal uren bijklussen naast hun studie. Daar wil Stadsinitiatief Rotterdam verandering in zien. “Rotterdam is een internationale stad en we vinden dat ook internationale studenten van buiten de EU hier de kans moeten krijgen te werken. Haal als stad de drempels weg.” De Christenunie heeft juist werk voor de studenten. “Studenten en jongeren kunnen een belangrijk aandeel leveren in de maatjesprojecten.” Bij maatjesprojecten begeleiden studenten vluchtelingen of nieuwkomers bij hun integratie in de stad.

Studenten moeten ook naar musea toe, vindt de Partij voor de Dieren. Die wil musea minstens één dag in de week gratis toegankelijk maken. Kunst- en cultuurinstellingen blijven gratis toegankelijk met de Rotterdampas. Onder andere DENK wil dit ook. Leefbaar wil dat cultuur in de stad niet te elitair wordt, maar breed toegankelijk. De partij wil geen subsidies meer voor zaken die ook ‘door de markt gedragen kunnen worden’.

Uitgaansleven

Als je de verkiezingsprogramma’s leest, zou je denken dat het uitgaansleven van Rotterdam een flinke boost krijgt onder een nieuw college. Bijna alle partijen willen meer bedrijvigheid in de nacht. Als het aan GroenLinks ligt, zal de metro op vrijdag en zaterdag de hele nacht rijden. Ook wil de partij meer nachtbussen. Ook onder de VVD en Stadsinitiatief Rotterdam zullen meer nachtmetro’s rijden. Leefbaar wil meer 24-uursvergunningen voor horeca, Groenlinks en SP willen zelfs vrije openingstijden in het centrum. De VVD wil in elk geval meer flexibiliteit. DENK denkt er eigenlijk hetzelfde over als de voorgaande partijen: meer ruimte aan horecaondernemers, en een nachtmetro en -tram.

Bij Christenunie-SGP zijn ze wat minder van het nachtbraken: de partij wil alleen uitbreiding van de 24-uursvergunningen als de leefbaarheid van omwonenden gegarandeerd wordt.  D66 houdt het traditiegetrouw nog even in het midden: studenten moeten in elk geval meer betrokken worden bij de keuzes op het gebied van uitgaan. Stadsinitiatief weet het wel: de terrassen moeten zo lang mogelijk open. Want: gezellige terrasjes voelen veiliger dan lege straten. Bij de Partij voor de Dieren willen ze iets doen aan festivals: liever niet meer in parken, want dat beschadigt de natuur.