Stilletjes is de nieuwe stilteruimte in gebruik genomen: wie er naar op zoek gaat, op de begane grond van het H-gebouw, zal geen bordjes aantreffen die ernaar verwijzen. Toch hebben veel studenten de weg ernaar toe al gevonden, om er te bidden, yoga te beoefenen, de bijbel te lezen of even tot rust te komen. Als je het eenmaal weet, is het ook niet moeilijk meer: loop het H-gebouw binnen vanaf de Institutenlaan en sla rechtsaf na de liften. Net na de trappen ligt het stiltecentrum aan je rechterhand.

stilteruimte h-gebouw (1)
Achter deze anonieme deur bevindt zich stiltecentrum.

Twee vaste bezoekers zijn Adit Hermawan (25), student Finance Investment en Cinthya Yonies (20), student Rechten, beiden moslim. Ze komen er ongeveer drie keer per dag om te bidden. De twee Indonesiërs zijn best tevreden met het nieuwe onderkomen. “Ik vind het lekker rustig. Het is wel jammer dat het in het weekend gesloten is. Dan moeten we bijvoorbeeld in het trappenhuis van de brandtrap van het Polakgebouw bidden”, zegt Cinthya.

Wasruimtes voor mannen en vrouwen

stilteruimte h-gebouw (7)
Op de grond in de toiletten is het kletsnat

Ook Adit is erg tevreden, maar heeft wel één klacht: er is geen speciale wasruimte voor mannen. Voor de dames is daar een voorziening voor in het stiltecentrum, de heren moeten zich in de wc’s aan de overkant van de gang behelpen met een wastafel. Hij laat zien hoe dat gaat: “Ik was eerst m’n mond, neus en gezicht, dan je arm, en dan je haren en oren. En tot slot je enkels en je voeten. Dus je kan je voorstellen, dat het dan een bende wordt”, vertelt Adit.

Over een eerder stiltecentrum in het N-gebouw waren er klachten dat het langzaam veranderde in een ‘moskeetje’. Ook werden er later in het V-gebouw korans en andere islamitische geschriften aangetroffen. Tijdens enkele bezoekjes aan het huidige stiltecentrum door EM zijn er alleen islamitische bezoekers aanwezig. Toch is dat niet de enige doelgroep die gebruikmaakt van het stiltecentrum, constateren Cinthya en Adit. “Het zijn wel vooral moslims, maar we zien ook regelmatig mensen die yoga beoefenen, of boeddhisten.”, zegt Cinthya. “Sommigen komen om te studeren, of te mediteren. Van alles wat eigenlijk”, vult Adit aan.

Wasruimte

Officiële cijfers over wie wanneer de stilteruimte bezoekt zijn er niet. Joop Matthijsse coördineert het centrum namens het University Support Centre. Vlak voor de verhuizing na het H-gebouw was er overleg tussen hem en KASEUR (de koepelvereniging voor multiculturele studentenverenigingen), de Christelijke studentenvereniging de Navigators en een delegatie vanuit de Universiteitsraad. Toentertijd werd er geen probleem gemaakt van het ontbreken van een wasruimte voor mannen. “Iedereen vond het prima, ook gelet de mogelijkheden die er in de ruimte zijn. Ik geloof dat er nu in de praktijk wel aanleiding is om nog even naar die wasruimte te kijken”, zegt hij.

Volgens Matthijsse loopt het tot nu toe verder goed in de stilteruimte, al kan er nog wel wat verbeterd worden aan de bewegwijzering. “Daar gaan we binnenkort wat aan doen.” Religieuze boeken worden er momenteel niet aangetroffen. “We lopen wel regelmatig naar binnen om te kijken of dat aan de orde is.”

Salafistische boeken

stilteruimte h-gebouw (3)
Behalve bidden kun je er ook wat lezen of rustig zitten.

Ook KASEUR is, bij monde van voorzitter Germaine Fraser, tevreden. “Vorig jaar, toen het stiltecentrum nog in het V-gebouw zat, werden er wel extremere boeken achtergelaten, die niet passen in het beleid van een neutrale stilteruimte”, vertelt Fraser. Het zou toen gaan om salafistische boeken. “Nu mag je je boek wel meenemen, als je het ook maar weer mee naar huis neemt. Laat je het achter, dan wordt het meegenomen naar de gevonden voorwerpen”, meent Fraser.

Neutraal karakter

Dat strookt met een recent besluit van de Universiteitsraad. Die stemde tegen een voorstel van de islamitische studentenvereniging IQRA, om een vaste boekencollectie in de stilteruimte uit te stallen. Dat vond de raad niet overeenkomen met het neutrale karakter van de ruimte, en bovendien is het als seculiere universiteit lastig te bepalen welke religie wel en welke niet vertegenwoordigd wordt in de collectie.

Maar volgens Matthijsse komt er toch verandering in het ‘zero tolerance-beleid’ voor boeken. “Er komt een nieuwe, gesloten boekenkast, en mensen mogen daar boeken in achterlaten”, zegt Matthijsse. Ook kan de kast gebruikt worden voor bijvoorbeeld gebedskleden. Het gesloten karakter van de kast waarborgt dan de neutraliteit. Welke boeken dan wel of niet toegestaan wordt, daar zijn nog geen regels voor. “Het is niet de bedoeling om daar op voorhand iets van te vinden”, zegt Matthijsse.