Daardoor is het enige lid van het nieuwe bestuur nu de voormalige voorzitter van ASAH, Jennifer Onyenze. Stefan Peterfi, die eerder voorzitter van EESA was, zit als interim nog in het bestuur totdat er drie geschikte kandidaten zijn gevonden.

KASEUR moet een nieuwe start maken, omdat de universiteit en de verenigingen vanwege een conflict de banden doorsneden met het oude bestuur. Dat bestuur, onder voorzitterschap van student Germain Fraser, weigerde daarna op te stappen en ontsloeg alle verenigingen als lid van KASEUR. De verenigingen besloten daarop zelf een nieuw bestuur aan te stellen. Een notaris stelde hen in het gelijk.

Hulp

Onyenze heeft als voorzitter van ASAH de hele voorgeschiedenis meegemaakt. “Ik had niet verwacht dat het allemaal zo lang zou voortduren, maar ik verwacht wel dat het goed komt. We dachten eerst dat we zelf een notaris en een advocaat in de arm zouden moeten nemen, maar de universiteit heeft die mensen al in dienst. Ze hebben gezegd ons te helpen als we bijvoorbeeld problemen krijgen om ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.”

Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij Jennifer Onyenze. Op 31 januari wordt een nieuw KASEUR-bestuur gekozen.