Het CvB wil graag dat de multiculturele verenigingen een nieuw bestuur aanstellen bij KASEUR. Mocht dat niet lukken, dan zal de universiteit voortaan direct communiceren met de verenigingen.

De EUR noemt verschillende redenen voor het opzeggen van het vertrouwen. De communicatie met KASEUR zou ‘zeer moeizaam’ verlopen, ‘waarbij er vaak een groot verschil zichtbaar is tussen op zichzelf constructieve en prettige mondelinge persoonlijke overleggen en de opvolging hiervan door KASEUR via zeer negatieve uitgebreide reacties per e-mail.’ Dat zorgt voor ‘enorm veel ruis op de lijn’. Daarnaast zou de koepelorganisatie regelmatig afspraken niet nakomen. Deze observaties zouden door ‘verschillende betrokkenen binnen de EUR’ worden gedeeld.

'Buitenlandse studenten'

Het bestuur van KASEUR erkent dat er incidenten zijn geweest in het verleden, maar ontkent dat de oorzaak daarvan altijd bij de stichting lag. Ook zegt voorzitter Germain Fraser dat afspraken met het CvB door de stichting wel degelijk zijn nagekomen. Verder zou de universiteit zich ook niet altijd correct hebben opgesteld ten opzichte van de verenigingen. Zo werden de multiculturele verenigingen bij meerdere openingen van het academische jaar als ‘buitenlandse studenten’ aangeduid, iets waarin na jaren van klachten en afspraken ook geen verandering kwam. Ook was KASEUR niet welkom tijdens de Eurekaweek 2016.

Fraser en zijn bestuursgenoten zijn niet van plan om hun functie neer te leggen en willen bezwaar gaan maken tegen het besluit van het CvB. “We hebben de universiteitsraad gevraagd om te interveniëren. Die hebben op 29 mei een zitting belegd, dan zien we verder.”

RSM-rapport

Overigens verscheen dinsdag een rapport in verschillende media over de banden tussen de Erasmus Universiteit en de fossiele-energie-industrie. Fraser is de tweede auteur van het rapport. Al zijn er geen bewijzen voor een verband, hij noemt de timing van deze vertrouwensbreuk ‘uiterst opmerkelijk’. “We leverden drie of vier weken geleden het concept-rapport in, en daarna gebeurde dit.” Een woordvoerder van de EUR ontkent ten stelligste elk verband. “Dit communicatieprobleem speelt al jaren. Bovendien was Fraser niet de belangrijkste auteur van het rapport. Dit zou ook nooit een rol mogen spelen. Het gaat ons om het verbeteren van de communicatie met de studentenverenigingen, daar willen we graag goed mee samenwerken”, zegt ze tegen EM.

KASEUR is de vertegenwoordiger van de verenigingen ARIA Students, ASAH, Avicenna, CSA-EUR, EESA, IES,  Mozaik, PPI-Rotterdam en SSA. Met de verenigingen wordt intern gesproken over mogelijke oplossingen.