De multiculturele studentenverenigingen kiezen woensdag een nieuw bestuur voor KASEUR, het koepelorgaan. Ondertussen weigert het huidige bestuur op te stappen.

In het voorjaar zegde de universiteit de samenwerking met het bestuur van KASEUR op, voornamelijk vanwege klachten over de manier van communiceren door het stichtingsbestuur. Dat besluit leidde tot een verhitte vergadering met de aangesloten verenigingen, waarbij de verenigingen het bestuur ontsloegen. Maar volgens voorzitter Germain Fraser was de vergadering niet volgens de statuten verlopen. Het bestuur zou alleen ontslagen kunnen worden als het daar zelf mee instemt. Daardoor zou er geen officieel besluit genomen zijn. In een mail kondigde het bestuur op zijn beurt aan alle verenigingen als lid van KASEUR te ontslaan.

Een notaris heeft op verzoek van de verenigingen uitgezocht of het volgens de statuten inderdaad onmogelijk was om het bestuur te ontslaan zonder instemming. Dat bleek niet het geval. “Nu er meer dan zes verenigingen aanwezig dan wel vertegenwoordig op het overleg aanwezig waren, kon er rechtsgeldig worden besloten. Aangezien de aanwezigen met unaniem besluit het DB hebben ontslagen, is daar mee aan alle statutaire vereisten voldaan”, schrijft de notaris in een notitie die in het bezit is van EM. Daarmee is de weg vrij voor een nieuw bestuur zegt Stefan Peterfi, voorzitter van de Oost-Europese vereniging EESA. Hij vormt samen met verenigingsgenoot Mindaugas Valentukevicius het interim-bestuur van KASEUR.

Verkiezingen

Na het bericht van de notaris schreven Peterfi en Valentukevicius verkiezingen uit. Die zullen aanstaande woensdag worden gehouden. Ze zeggen zelf geen kandidaat te zijn voor het nieuwe bestuur. Ook zal er tijdens de vergadering worden gesproken over eventuele aanpassingen van de statuten, om een herhaling van de problemen te voorkomen. Mogelijk wordt de stichting omgevormd naar een vereniging of een informeel overleg.

Beroepsschrift

Fraser, die sinds 2012 voorzitter is van KASEUR, is afgelopen maandag door Peterfi op de hoogte gesteld van de plannen van de verenigingen. Hij legt zich niet neer bij de visie van de verenigingen. In Frasers optiek zijn de verenigingen geen onderdeel meer van KASEUR, en kunnen ze dus ook het bestuur niet afzetten.

“We hebben in juni aan de verenigingen gevraagd wie er lid wil blijven van KASEUR. Daar heeft niemand op gereageerd. Dus ik beschouw ze niet langer als onderdeel.” Hij heeft ondertussen ook een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank tegen het besluit van de EUR om zijn bestuur niet meer uit te nodigen voor overleg.

Lees 3 reacties